معرفی کتاب : رهبری پروژه

معرفی کتاب : رهبری پروژه
نویسنده کتاب : پي لويس جيمز
ناشر کتاب : فرا
تعداد صفحات کتاب : 248

فهرست مطالب کتاب

مقدمه ناشر 9
پیشگفتار 11
1-رهبرب چیست ،آیا واقعا به آن نیاز داریم 15
2-رهبرب در عمل ؛چند نمونه 33
3-شخصیت و رهبری 49
4-منش و انگیزه 65
5-گوشه های اندیشه 85
6-شگردهار رهبری 107
7-رهبران واقعا چه می کنند 127
8-از تیم همان برون تراود... 143
9-رهبری و ارتباطات 159
10-نفوذ فردی 177
11-اصول مدیریت مولالی 195
12-هوش عاطفی 209
13-اعتبار و اعتماد 229
14-جمع بندی 239
آشنایی با نویسنده 247

نماد اعتماد
logo-samandehi