معرفی کتاب : پرورش کارکنان

معرفی کتاب : پرورش کارکنان
نویسنده کتاب : ماکسول جان
ناشر کتاب : فرا
تعداد صفحات کتاب : 120

فهرست مطالب کتاب

مقدمه ناشر 53
پیشگفتار 7
بخش اول: پرورش برای موفقیت 9
فصل 1: چه نیازی به پرورش دیگران داریم 11
فصل 2: چگونه می توان یک تیم مصمم تشکیل داد 23
بخش دوم : پرورش افراد مناسب 37
فصل 3: چه کسی را پرورش دهیم ؟ 39
فصل 4: خصوصیات یک رهبر بالقوه 53
فصا 5: شیوه های پرورش یک رهبرر 73
بخش سوم : پرورش دادن جهت سطح بعدی 93
فصل 6: چگونه یک رهبر می تواند در شکوفا کردن استعدادهای دیگران به آن ها یاری رساند 95
فصل 7: چگونه می توان به دیگران کمک کرد تا توانایی هایشان را به مرحله عمل در آورند 105

نماد اعتماد
logo-samandehi