معرفی کتاب : رهبری: آنچه همه رهبران باید بدانند

معرفی کتاب : رهبری: آنچه همه رهبران باید بدانند
نویسنده کتاب : ماکسول جان سي
ناشر کتاب : فرا
تعداد صفحات کتاب : 136

فهرست مطالب کتاب

مقدمه ناشر 9
دیباچه 11
1- اهمیت رهبری و پرورش رهبران 15
2- چگونه می توان به درجه رهبری رسید؟ 27
3- اهمیت نفوذ 39
4- اثر نفوذ 49
5- تسلط بر خویشتن 65
6- تعیین اولویت های زندگانی 71
7- روش ایجاد اعتماد 87
8- آرمان خواهی 95
9- گسترش قلمرو نفوذ 103
10- تداوم رهبری 119

نماد اعتماد
logo-samandehi