معرفی کتاب : کاری که برای آن ساخته شده اید انجام دهید

معرفی کتاب : کاری که برای آن ساخته شده اید انجام دهید
نویسنده کتاب : تايگر پاول ، باربارا بارون-تايگر
ناشر کتاب : نقش و نگار
تعداد صفحات کتاب : 480

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 11
اول این را بخوانید 16
بخش اول: رمزگشایی از گونه شخصیتی
فصل 1: متناسب کردن خودتان 25
رمز و راز رضایت شغلی
فصل2: فکر کی کنید چگونه انسانی هستید؟ 35
تیپ شخصیتی خود را پیدا کنید
فصل3: آیینه‏ آیینه 65
تیپ شخصیتی خود را تأیید کنید
بخش دوم: فرمولی برای رضایت شغلی
فصل4: یک شخصیت چگونه است 93
چهار مشرب متفاوت
فصل 5: چه کسی پیشگام است؟ 105
شناسایی توانمندی های ذاتی
فصل6: طرز کار شما 115
در کدام توانمندی خود دیگران را سهیم می کنید و کدام را خود به کار می برید
فصل7: به سوی کامل شدن 126
به مرور بر توانمدی های خود بیفزایید
بخش سوم: کارکردن
فصل 8: برون گرا، شمی، احساسی، داوری کننده 145
متخصصان روابط عمومی
فصل9: درون گرا، شمی، احساسی، داوری کننده 171
تسریع کننده تغییرات مثبت
فصل10: برون گرا، شمی، احساسی، ملاحظه کننده 191
هرچیزی امکان پذیر است
فصل11: درون گرا، شمی، احساسی، ملاحظه کننده 217
آرام و پر از احساس
فصل 12: برون گرا، شمی، فکری، داوری کننده 240
همه چیز عالی است... سررشته امور در دست من است
فصل13: درون گرا، شمی، فکری، داوری کننده 260
شایستگی+استقلال=کمال
فصل14: برون گرا،شمی،فکری، ملاحظه کننده 283
کارآفرینان مادرزاد
فصل15: درون گرا،شمی، فکری، ملاحظه کننده 302
نبوغ در حل مسئله
فصل16: برون گرا، حسی، فکری، داوری کننده 323
اهل تجارت و کسب و کار
فصل 17: درون گرا‏، حسی، فکری، داوری کننده 345
عجله نکنید ولی درست انجام دهید
فصل18: برون گرا، حسی، احساسی، داوری کننده 364
برایتان چه می توانم بکنم؟
فصل19: درون گرا، حسی، احساسی، داوری کننده 389
انجام وظیفه، افتخار من است
فصل20: برون گرا، حسی، فکری، ملاحظه کننده 410
بیایید مشغول شویم!
فصل21: درون گرا، حسی، فکری، ملاحظه کننده 426
با امکانات موجود بهترین کار را انجام می دهیم
فصل22: برون گرا، حسی، احساسی، ملاحظه کننده 442
نگران نباشید‏ شاد باشید
فصل23: درون گرا، حسی، احساسی، ملاحظه کننده 459
هدایا هرچند ناقابل‏ شما را خوشحال می کند