معرفی کتاب : دانش مسائل روز مدیریت

معرفی کتاب : دانش مسائل روز مدیریت
نویسنده کتاب : اشراقي آرمان، مجبوري مهدي ، اصلاني محمودي سروش
ناشر کتاب : نگاه دانش
تعداد صفحات کتاب : 288

فهرست مطالب کتاب

فصل اول 9
مباحثی پایه دربارة حسابداری و مدیریت مالی 9
رشته‌های حسابداری 11
" GAAP" چیست؟ 12
مفهوم حسابداری صنعتی 12
مفهوم حسابداری دولتی 12
برخی مفاهیم، اصطلاحات و اصول عمومی حسابداری 13
صورت‌های مالی 14
ترازنامه ( Balance Sheet) 14
صورت سود و زیان 19
صورت گردش وجوه نقد 20
استهلاک 20
حسابداری صنعتی 21
طبقه‌بندی هزینه‌ها 21
مدیریت مالی 22
نسبت‌های مالی 22
بودجه‌بندی 23
تحلیل نقطة سر به سر 24
تست‌های فصل اول 27
پاسخ تست‌های فصل اول 34
فصل دوم 41
مبانی اقتصاد 41
مقدمه 43
تعریف علم اقتصاد 44
اقتصاد خرد 45
اقتصاد کلان 47
مفاهیم اقتصاد خرد 50
تقاضا و نمودار تقاضا 51
کشش قیمتی تقاضا 57
عرضه 58
تعادل عرضه و تقاضا 61
مکانیزم کنترل خودکار قیمت 61
افزایش تقاضا و عرضه و تاثیر آن بر قیمت 62
قیمت سقف و کف 64
نمودارهای تولید 67
هزینه 68
بازارها 70
بازار رقابت کامل 71
بازار انحصار رقابتی 75
مفاهیم اقتصاد کلان 77
سرمایه‌گذاری 82
مفهوم هزینه سرمایه‌گذاری 85
نقش دولت در اقتصاد 87
مدل سه بخشی 98
محاسبة کل تولید در یک کشور 100
تولید ملی و اصطلاحات آن 102
تعاریف و اصطلاحات تولید 104
بودجه دولت جمهوری اسلامی ایران 105
سیاست مالی 106
پول 108
فرایند خلق پول در بانکهای امروزی 111
ترازنامة بانک مرکزی و پایه پولی 113
سیاست پولی 115
رابطه مقداری پول 118
تجارت خارجی 120
قیمت ارز و تاثیر آن بر سیاست خارجی 121
انواع سیاستهای ارزی 123
تورم 124
بیکاری 126
انواع بیکاری 128
رابطه بیکاری و نرخ تورم 129
تست‌های فصل دوم 131
پاسخ تست‌های فصل دوم 145
فصل سوم 161
معلومات عمومی بازرگانی – تجاری 161
مفاد قراردادهای خرید و فروش بین‌المللی 163
اسناد 163
نحوه بسته‌بندی و ارسال 166
مبانی قراردادها ( اینکوترمز) 167
انواع قراردادها 168
اصطلاحات مرتبط به بازرگانی بین المللی 170
صادارت و واردات 171
بازاریابی 175
مقدمه‌ای بر استانداردها 177
آشنایی با سازمانهای منطقه ای 177
کلیات حقوق تجارت 188
بازار بورس 195
تست‌های فصل سوم 199
پاسخ های تست‌های فصل سوم 209
فصل چهارم 216
اطلاعات مربوط به ایران 216
آمارها و اطلاعات مربوط به ایران 218
شاخصهای اقتصادی 220
ساختار تشکیلاتی دولت 221
برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی 224
مناطق آزاد و مناطق ویژه 228
خلاصه آمارهای مهم 230
تست‌های فصل چهارم 233
پاسخ تست‌های فصل چهارم 238
فصل پنجم 243
متفرقه 243
تست‌های فصل پنجم 244
پاسخ تست‌های فصل پنجم 250
فصل ششم 259
کنکور سالهای 81-82-83 259
تست‌های کنکور سال 81 259
پاسخ تست‌های کنکور سال81 264
تست‌های کنکور سال 82 268
پاسخ تست های کنکور سال 82 273
تست‌های کنکور سال 83 277
پاسخ تست‌های کنکور سال 83 283
منابع و ماخذ 287