معرفی کتاب : روانشناسی مدیریت

معرفی کتاب : روانشناسی مدیریت
نویسنده کتاب : صفائي زهره
ناشر کتاب : پايگان
تعداد صفحات کتاب : 64

فهرست مطالب کتاب

فصل1: کلیات 11
مقدمه 13
تعریف روانشناسی 13
تعریف مدیریت 14
اهمیت روانشناسی در سازمان 15
روش های تحقیق در روانشناسی 15
تعریف انگیزه 17
فصل2: فشار روانی 19
تعریف فشار یا استرس 21
انواع فشار روانی 22
ناکامی 22
اضطراب 22
کشمکش درونی یا تعارض یا تضاد 23
مراحل فشار روانی 25
علائم فشار روانی 27
تأثیر فشار بر عملکرد سازمانی 31
عوامل بوجود آورنده فشار در سازمان 33
خود-اتکایی 34
خود-اتکایی در فشار عصبی 35
راه کارهای اجرایی برای درمان و رفع استرس 36
راه های کاهش فشار 38
هزینه فشار روانی 38
اقدامات پیشگیرانه 39
مدیریت سازمان های ناآرام 41
فصل3: شخصیت افراد 43
ضرورت و اهمیت تفاوت های فردی در مدیریت منابع انسانی 45
شخصیت 45
نگرش 48
فرآیندهای موقعیتی 49
طبقه بندی جان اتکینسون از شخصیت و مک کله لند 50
موفقیت طلبی 50
قدرت طلبی 51
نیاز به تعلق 52
فصل4: نتیجه گیری 57
به سوی یک دیدگاه تلفیقی از الگوهای رفتاری 59
فصل5: فهرست منابع 61
کتب 63
مجلات 64
پایان نامه 64

نماد اعتماد
logo-samandehi