معرفی کتاب : مجموعه مدیریت (جلد اول):دروس عمومی

معرفی کتاب : مجموعه مدیریت (جلد اول):دروس عمومی
نویسنده کتاب : زري باف مهدي، حسن نژاد کمال، مصدر احمد
ناشر کتاب : کتابخانه فرهنگ

فهرست مطالب کتاب

سال 1375 9
پاسخنامه 28
سال 1376 91
پاسخنامه 114
سال 1377 173
پاسخنامه 195
سال 1378 251
پاسخنامه 273
سال 1379 331
پاسخنامه 351
سال 1380 401
پاسخنامه 421
سال 1381 469
پاسخنامه 489
سال 1382 537
پاسخنامه 559
سال 1383 611
پاسخنامه 633
منابع و ماخذنماد اعتماد
logo-samandehi