معرفی کتاب : ایجاد انگیزه در کارکنان در یک هفته

معرفی کتاب : ایجاد انگیزه در کارکنان در یک هفته
نویسنده کتاب : هاروي کريستين
ناشر کتاب : کيفيت و مديريت
تعداد صفحات کتاب : 106

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
مقدمه 2
شنبه : فرایند تقویت روحیه 3
یکشنبه: توان تغییر کردن 18
دو شنبه : فرایند پرورش اعتماد به نفس 34
سه شنبه : فرایند سه بخشی تقویت انگیزه 48
چهار شنبه : فرایند دلفینDolphin 66
پنج شنبه : فرایند ضد تعلل و طفره رفتن 82
جمعه: فرآیند تمرکز بر هدف 92
جمع بندی 105

نماد اعتماد
logo-samandehi