معرفی کتاب : شیوه های ایجاد انگیزه در افراد

معرفی کتاب : شیوه های ایجاد انگیزه در افراد
نویسنده کتاب : دل تايلا
ناشر کتاب : شرکت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
تعداد صفحات کتاب : 83

فهرست مطالب کتاب

درباره کتاب ز
سخنی با خواننده ط
مقدمه مؤلف ک
بخش اول: راه را بر تزلزل اعتقاد ببندید
نگاهی به چند آمار 2
با کارکنان ناسازگاررو به رو شوید 3
چرا کارکنان وظایف خود را به انجام نمی رسانند 5
تزلزل اعتقاد 9
کارکنان از چه چیز راضی می شوند 12
ده ویژگی که کارکنان از شغلشان توقع دارند 15
گامهایی برای بهبود بهره وری 18
برنامه یک صفحه ای بهبود بهره وری شما 20
بخش دوم: پنج گام به سوی موفقیت
گام اول: رهبری بیاموزید 23
فهرست بازبینی یک مدیر کارآمد 24
کارکنانی که استقلال رأی دارند 25
بخش کمکی: بینش خود را منتقل کنید 27
دیگران را از بینش خود آگاه کنید 28
مطالعه موردی 1 32
گام دوم: بررسی توقعات 34
جریان کار را دوباره سامان دهید 35
کار را دلپذیر سازید 36
بخش کمکی: راه حل یاب SOS 38
مطالعه موردی 2 40
گام سوم: رفتار شما بیانگر توجه و علاقه باشد 42
شنیدن بیاموزید 42
کارمندان را در جریان امور قرار دهید 44
بخش کمکی: شیوه منحصر به فرد 48
چهار گونه شخصیت 49
مطالعه موردی 3 55
گام چهارم: به کارکنان به عنوان متخصص، احترام بگذارید 57
احساسات کارمندان را محترم بشمارید 58
عملکرد با کیفیت خوب را تشخیص دهید 60
بخش کمکی: توان4 62
مطالعه موردی 4 65
گام پنجم: هرگز مانع پیشرفت افراد نشوید 67
ضریب نوآوری شما چقدر است؟ 67
ضریب نوآوری سازمان شما چگونه است؟ 70
بخش سوم: آنچه را آموخته اید، به کار برید
بخش کمکی: کارنامه شما 74
مطالعه موردی 5 79
دل کارمندان را به دست آورید 81
فهرست بازبینی دو هفته ای 82
فهرست بازبینی سه هفته ای 83
فهرست بازبینی یک ماهه 83نماد اعتماد
logo-samandehi