معرفی کتاب : مدیریت حجم وسیع اطلاعات

معرفی کتاب : مدیریت حجم وسیع اطلاعات
نویسنده کتاب : ليولي لين
ناشر کتاب : مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
تعداد صفحات کتاب : 128

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 3
مقدمه 7
بخش 1: مدیریت خویشتن 11
فصل 1: سازمان یافتن : شیوه معکوس 15
فصل 2: حل یک معما : چه چیزی اطلاعات مهم 35
فصل 4: مرتب کردن پرونده ها ، قفسه ها و توده های کاغذ باقیمانده 45
بخش 2: مدیریت اطلاغات
فصل 5 : هدایت سیل نامه ها ، گزارشها ، نسخه های چاپی و... 65
فصل 6: زبان گفتاری : سازمان دهی اطلاعات نامرئی 75
فصل 7: اطلاعات الکترونیکی : بوق ها بیتها و بایتهای ورودی 85
فصل 8: کاستن از اشباع : نسخه چاپی 99
فصل 9: کاستن از سخنان بیهوده : تلفن ها ، مکالمات و جریانها 109
فصل 10: کاهش سرعت اشباع الکترونیکی 119
تبریک و جشن فارغ التحصیلی 124
گواهی موفقیت در زمینه تسلط بر اطلاعات 125

نماد اعتماد
logo-samandehi