معرفی کتاب : مدیریت ایرانی

معرفی کتاب : مدیریت ایرانی
نویسنده کتاب : شهبازپور بهروز
ناشر کتاب : هزاره سوم انديشه
تعداد صفحات کتاب : 160

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 7
مقدمه 11
مدیریت ایرانی 19
اشتباه، آنگاه ارتقاء- ((مدیر)) زیر دست مدیر 19
ژاپن، ژاپن است- مدیر تریلرا 20
پاسخ شما چیست؟ غربت مدیر 21
مدیر شدن چه آسان ملیجکنوازی22
سوپرمن تمام عیار! 23
جاسوس پروری- غافلان همسازند 24
فاجعة بی اعتمادی 25
از دهة‌60- ((فعال بودن)) به تنهایی کافی نیست 26
مصیبت فاصله- راز پاداش بی حساب و کتاب 27
دستاورد مدیریتی از بزرگترین اجلاس ((زمین)) 28
جلسه برای جلسه 29
دیوار کوتاه و اون بالا 30
راز انتصاب مدیران 31
شایسته سالاری- مدیر موفق سیگار نمی کشد 32
خوب بپوشیم- قانون پنج انگشت 33
تجاوز در مذاکره- نگذارید سرتان خراب شوند 34
دوراه قانونی-از تحقیر تا توهین در مراسم خداحافظی35
کلید ضد حجره- بلوغ کارکنان و نوع مدیریت 36
جلسة بی حاصل- قانون پارتو 37
مدیر را از دست خطش بشناسید- وای به این نظام 38
حکایت اتابک و مدیریت ما 39
نصیحت سقراط به مدیران- گذر از پل مدیریت 40
مردمدار نبود-خرید ایده 41
تابو- شیوة دو گانه 42
ناتوانی وحشتناک 43
ماه همیشه پشت ابر نمی ماند-آدم فروشی 44
حاجی ! از آن راه به مکه نمی رسی-مدیریت نا مسئول45
آزموده را آزمودن خطاست-هنر روابط عمومی 46
ساختار قشنگ-مدیریت فامیلی 47
تعارض همیشه منفی نیست- اغتشاش 48
نظم و تقوا-حس ششم مدیر 49
بالماسکه-خیز بلند 50
القاب افتخاری-عشق به کار 51
کوچک زیباست!-استراتژی دوری از مرکز 52
سخنرانی فی البداهة یک مدیر 53
رهبر حزب یا مدیر-رانت فرهنگی 54
امضا: از طرف-مدیر حرفه،مهارت فنی نمی خواهد 55
مدیر موفق نیاز به تعریف ندارد 56
هنوز نفهمیده ایم مدیریت یعنی چه؟ 57
ژان والژان-دست های بسته 58
قدرت و ضد قدرت!ثانیه برابر30 سال 59
انتظار- بد نیست بدانید-کلاف سر درگم 60
از من تا ما فرهنگ سازمانی 61
تغافل غرور و تعصب 62
مدیریت قدیم و ندیمی- ما و شما 63
نه حسادت، نه تملق ملوک الطوایفی 64
مدیران پروازی 65
مدیریت بحران چرچیل می خواهدیک ذره سیاهی لشکر!66
وزیر مردمی ! 67
بروتوس! تو هم ؟راه نجات 68
آن هم آرزوست! توجیه جبری! 69
دشنه در دیس 70
چون پیر شدی حافظه، از میکده بیرون رو-فساد ناپذیر 71
مدیر تمام عیار 72
وجدان بیدار-زمین سوخته 73
همه را یک جور دیدن هنر نیست 74
کم محلی آقای مدیر 75
از کجا آورده بود؟-رابطة توقع و توانایی 76
نیروی انسانی یک منبع است-فرصت طلب-از نگهبانی تا نظریه پردازی 77
همة ما مدیریم-مدیر ضد من 78
جاده های ملوکانه 79
همدلی از نوع دوم-آسیب شناسی مدیران 80
اوج هنر یک مدیر-هوای نفس 81
عصبانیت یک مدیر 82
مدیران دولتی و خرقه های ابدی-مدیریت ایرانی 83
مدیریت خورشیدی! 84
مخالفت با رأی مدیر 85
رشد افسانه ای -قفل شدن! 86
چه یا که ؟-راز تجارت 87
مدیر آمرانه-نظافت رعایت! 88
مدیر خوب-مهار کردن نیروهای فعال! 89
گریز از دام-به دردتان می خورد! 90
عصر کوتوله ها-نجات سازمان 91
مدیر گزینی 92
ماه همیشه پشت ابر نمی ماند 93
رشد قارچی 94
حلقة امنیتی -سال کاری در ایران 95
رنگ ها-بوی توتون پیپ! 96
قاطعیت -مخاطرات مدیریت تحول 97
افراط و تفریط-می آیند و می روند 98
خلاهای سازمانی 99
شخصیت مدیر-شخصیت مؤسسه-آن 29روز دیگر چه؟100
سازمان و انسان 101
مدیر ورشکسته 102
فلج شدن سازمان -اعتبار 103
بهترین فرصت ممکن -مدیر گستاخ 104
محرمانه -مستقیم 105
وزیر گزینی-اندر مزایای مداهنه 106
مشاور یا رئیس سازمان آینده 107
پیش و پس از خواب-وای بر این تدبیر 108
یک سفر به سرزمین موعود 109
هزار و یک شب 110
تحقیر زیر دست-مدیریت هیتزفیلیدی 111
نوبت عاشقی-دروغ واراونه ای به نام فروتنی 113
مدیریت شلاقی! 114
جغرافیای مدیریت! 115
چشمان باز-بسته 116
نیش مار! 117
هنر ژنرال ها 118
مدیریت نه !تصنیف چاچا 119
بازی را ساده کنید! 120
مدیریت بر رئیس از نوع ایرانی 121
راه بزرگ آبی!بازار مسگران 122
روز پانزدهم 123
منطق اگوئیک- انتخاب مدیر نمونه 125
آن دو! 126
ببینید و دیده شوید-غبطة مدیران ایرانی 127
نگاه شکسته 128
مدیران خوب-راز پیچیده بودن 129
منت داری-اعتیاد 130
شلاق مدیر -کاهی کوهی کلماتی! 131
همه چیز غیر از کراوات!-انتقام 132
رئیس یا مدیر-اشتباه مدیر 133
مدیر سه نامه ای-نشانة قدرت مدیر 134
رمز موفقیت-مدیر یا رهبر-عوام فریبی 135
نامه ای گم می شود 136
از عرش تا فرش-مدیریت آمرانه -لرزش ادراکی! 137
آینده ساز؟هرگز ! -تجاهل العارف 138
قهر یک استاد-افراط ویرانگر 139
شکست یا پیروزی 140
قیمت خرید یک مدیر 141
اقتضائات محیط 142
ساختن یک کشور 143
مدیریت ناصرالملکی 144
یک توصیه 145
مؤخره : مدیریت فرهنگی در مطبوعات 147

نماد اعتماد
logo-samandehi