معرفی کتاب : مباحث ویژه در مدیریت

معرفی کتاب : مباحث ویژه در مدیریت
نویسنده کتاب : حقيقي محمدعلي ،نايب زاده شهناز ، قوچاني فرخ
ناشر کتاب : ترمه
تعداد صفحات کتاب : 206

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصل اول- ماهیت منحصر به فرد کار مدیریتی 8
مفهوم کار در سازمان 9
شرکت تولید اتومبیل، مهارتهای مختلف سطوح مدیریت 10
پیمانکار دولتی- شخصیت کارکنان و سبک مدیریت 15
شرکت داده‌پردازی ایران- برنامه ریزی زمان 16
واحد جمع‌آوری مالیات- انجام کار توسط سایرین 18
گروه حفاری- مشارکت 20
کتابخانه مرکزی دانشگاه- مدیریت استرین 22
مورد تطبیقی، قضیه آژانس تبلیغاتی 24
فصل دوم- برنامه ریزی 26
شرکت مواد غذایی بهرام- اهداف و استراتژی 27
شرکت خدمات کامپیوتری و اطلاعاتی نمودار- رویه‌ها، مقررات، روشها و 29
شرکت حمل و نقل‌ زمین و هوائی، شرکت حمل و نقل فرا زمینی ایمان، 32
شرکت خدماتی ایرانا- انواع برنامه ریزی 34
مورد تطبیقی، قضیه شرکت لوازم آرایشی 36
فصل سوم- سازماندهی 39
انجمن ملی بیمه گران تجاری- تقسیم کار طراحیمشاغل40
شرکت دبلیوال گر- ابعاد ساختاری و محتوایی 43
شرکت پوشاک بهپوش- وحدت فرماندهی و تعویض اختیار 46
شرکت مواد دارویی- پستها و سطوح مختلف در سازمان 48
شرکت ال- جی- انواع ساختارهای سازمانی 50
شرکت ذوب آهن پتسبورگ- طراحی ساختار سازمانی 53
شرکت خانه‌های پیش ساخته- واحدهای صف و ستاد 56
مورد تطبیقی، قضیه شرکت چوب بری 58
فصل چهارم- تصمیم گیری 60
مرکز زنجیره‌ای کرایه بازیهای ویدئویی- تعریف مساله و فرا گرد حل مساله 61
فروشگاه مواد غذایی- قانون یاروتو و غربال‌گیری مسائل 63
شرکت« مهتا الکتریک» - ارزیابی بدینها در فرا‌گرد تصمیم گیری 65
شرکت اینتل- موقعیتهای متفاوت و انواع برنامه ریزی 67
شرکت ایران خودرو- روشهای پرورش تفکر خلاق 70
من تصمیم نمی‌گیرم- الگوهای تصمیم گیری 72
کازابلانکا- الگوی سطل آشغال 76
مورد تطبیقی، قضیه مدیر حیرت زده بانک 79
فصل پنجم- هدایت 82
فروشگاههای زنجیره ای پوشاک در استان تهران- اجزاء فرایند هدایت 83
شرکت جنرال موتورز- ارتباطات سازمانی 85
کارخانه تهیه مواد غذایی- موانع ارتباطی 88
مدیران می توانند از شایعات بهره برداری کنند- کانالهای ارتباطی 91
کارخانه برق«لین کلن»- انگیزش و انواع نظریه‌ها 92
متل صفائیه یزد- انگیزش 94
یک مرکز داده‌پردازی- رهبری 97
مورد تطبیقی، قبول مسئولیت مدیر ارشد اجرائی 99
فصل ششم- کنترل 102
شرکت هواپیمائی« ایران سیر»- فرا‌گرد کنترل 103
کارخانه تولید کننده کفشهای ورزشی- انواع کنترل 104
قضیه شهردار یکی از شهرهای اصفهان- تدابیر کنترل 105
شرک تولید کامپیوتر- نواحی کنترل 107
قضیه شرکت حمل و نقل سریع‌السیر- سیستمهای کنترل
مورد تطبیقی، قضیه شرکت اسکی اسکپتی کولار 111
فصل هفتم- کارگزینی و انتصاب 114
شرکت بزرگ ساختمانی- برنامه‌ریزی و تعیین نیاز منابع انسانی 115
شرکت صنایع هوایی- فرایند کارگزینی 117
شرکت توزیع کننده کالاهای صنعتی- آموزش منابع انسانی 119
قضیه سرپرست اداره- ارزیابی عملکرد 121
مورد تطبیقی، قضیه دنیای در حال گسترش سرگرمی‌ها و بازیها 123
فصل هشتم- مدیریت اطلاعات 126
قضیه انتخاب بهترین فروشنده- داده و اطلاعات 127
شرکت پیت مارویک- سیستمهای متخصصین و دانش مهندسی 129
کارخانه کابینت سازی- اجزای یک سیستم اطلاعات مدیریت 131
یک فروشگاه زنجیره‌ای مواد غذایی- سیستمهای کامپیوتری و پردازش 133
شرکت ملی اسنایدر- سیستمهای پشتیبانی 134
یک شرکت پخش صنعتی- بخش حمل و نقل- اطلاعات و تحلیل های؟؟ 136
مورد تطبیقی، قضیه بیمارستان شفا 139
فصل نهم- فرهنگ سازمانی 140
شرکت ساندویچ مک دونالد- نمادهای فرهنگ در سازمان 141
شرکت هواپیمائی جنوب غربی- انواع فرهنگ سازمانی 144
فصل دهم- بهبود سازمانی 146
شرکت تولید ذرت افشان- ارزشهای مطرح در فرایند بهبود 147
ایجاد گروههای کار(تیم سازی) در شرکت پردازش اطلاعات- آموزش کارگاهی150
بررسی جو داخلی یا کیفیت شغلی همراه با بررسی گرایشات تمام کارکنان بانک در هر دو سال
یک‌بار- بررسی باز خور 154
بررسی عملکرد در موسسه وام و سپرده گذاری(پی انداز) بالت- بررسی 156
موسسه اعتباری«ATTCC»- کیفیت زندگی کاری 160
شرکت راه‌آهن پسفیک یونیون(UP)- تغییرات استراتژیک 163
مورد تطبیقی، فقط فرض کنید 166
فصل یازدهم- قدرت منابع انسانی 168
قضیه فروشگاه زنجیره‌ای خرده فروشی- بهره‌وری سازمانی 169
هتل همای مشهد- ارتباط عملکرد فردی با ادراکات توان بالقوه و شخصیت 170
قضیه بیمارستان کسری- ارتباط عملکرد فردی، نیازها، نگرشها و ارزشها 172
قضیه گروه سازنده اتوبانها، رفتار مثبت و منفی مدیر و اثر آن بر عملکرد فرد 174
شرکت« وسترن الکتریک»-مدیریت و روابط بین گروهها 175
شرکت هواپیمائی یونایتد- گروهها در سازمان 176
طراح تکنو- تعارض 179
مورد تطبیقی، قضیه بخش دعاوی خودسر 182
فصل دوازدهم- غلبه بر نیروهای محیطی 185
واحد پردازش یک شرکت خدماتی- انواع سیستم 186
شرکت بیمه دانا واحد پرسنلی- عوامل موثر موفقیت مدیر در سیستمهای 188
مهر ماه78، شرکت ایران خود رو- محیط و پیچیدگی‌های سازمان 190
قضیه مدیران موفق در سازمان- مرز سیستم 192
یک شرکت تجهیزات اداری در تهران- دیدگاههای مختلف مدیریت 193
مورد تطبیقی، قضیه خط هوائی کم پرواز 195
فصل سیزدهم- بهره‌وری 197
آژانس مسکن« خانه سبز»- ورودیها و خروجیها در سنجش بهره‌وری 198
شرکت پارچه بافی مهدی- افزایش بهره‌وری 200
شرکت پخش صنعتی ایرانا- بهبود جریان کار جهت افزایش بهره‌وری 202
مورد تطبیقی، قضیه کاهش بهره‌وری در شرکت محصولات امیری 203

نماد اعتماد
logo-samandehi