معرفی کتاب : مدیریت کاربردی

معرفی کتاب : مدیریت کاربردی
نویسنده کتاب : شعاع احمد
ناشر کتاب : واگويه
تعداد صفحات کتاب : 429

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
کلیات
سطوح مدیران/ آیا کار همه مدیران یکسان است؟
ویژگیهای مدیران/ خصوصیات شغلی
تقشهای مدیران/ روابط و ارتباطات
مهارتهای مدیران/ کاردانی های ضروری
چگونه می توان مدیر موفقی بود؟
مدیریت از دیدگاههای مختلف
آیا مدیریت علم است یا هنر؟
مدیریت پدیده ای است اکتسابی یا با انسان زاده شده؟
نظریه ها و مکاتب مدیریت
نظریه اقتصاددانان و دیگر پژوهشگران/نگرش سنتی
نظریه مدیریت علمی/ متدولوژی علمی
مدیریت علمی و فردریک وینسلوتیلور در امریکا
مدیریت علمی و هنری قایول در فرانسه
مدیریت اداری و اجرائی
مدیریت علمی و ماکس وبر در آلمان
بوروکراسی
نتیجه گیری
نظریه مدیریت رفتاری/ رفتاریون
مطالعات هاتورن و شناخت گروه های غیر رسمی
سازمان غیر رسمی
مفروضات نظریهX-Y مک گریگور درباره طبیعت انسان
دیدگاه کریس آرگریس در مورد رشد یافتگی انسان
نتیجه گیری
نظریه مدیریت مقداری
نظریه مدیریت ترکیبی
نظریه سیستم ها/ مکتب مبتنی بر عوامل اجتماعی
نقش ارتباطات در سازمان
مدیریت مبتنی بر هدف
نظریه مدیریت اقتضائی/ مکتب اقتضا
نظریه مدیریت مشارکتی
مدیریت از دیدگاه اسلام
اصول مدیریت اسلامی و قسمتی از عهدنامه
امام علی(ع) به مالک اشتر
اصول و مبانی مدیریت/ وظایف مدیر
برنامه ریزی (تعاریف- مفاهیم کلیدی- مراحل- موانع )
سازماندهی (تعاریف- ویژگیها- طراحی و تقسیم بندی)پیوستها
بکارگیری نیروی انسانی پیوستها
هدایت و رهبری(تعاریف- مبانی قدرت و سبکهای رهبری)
خلاقیت و نوآوری (تعریف- مفاهیم- مسئولیتها)
انگیزش (تعریف- مفاهیم- نظریه ها)
تصمیم گیری( تعریف- فرآیند- مدلها و معیارها)
پیوستها
نظارت و کنترل( تعریف- مکانیزم و روشها- ویژیگهای کنترل موثر)
پیوستها
کاربرد نظریه ها در عمل
طرح ریزی واحدها/ استقرار صحیح اجزای فیزیکی فعالیتها
مهندسی روشها/ حرکت و زمان سنجی/ پیوستها
نکاتی چند درباره پدیده ISO پیوستها
رویدادهائی در سازمانهای ایران
لیست نمودارها
لیست پیوستها
لیست رویدادها
لیست ضمیمه ها
لیست منابع مورد استفاده (فارسی- انگلیسی)نماد اعتماد
logo-samandehi