معرفی کتاب : روش تجزیه و تحلیل تطبیقی درمدیریت

معرفی کتاب : روش تجزیه و تحلیل تطبیقی درمدیریت
نویسنده کتاب : اعرابي محمد
ناشر کتاب : دفتر پژوهش هاي فرهنگي
تعداد صفحات کتاب : 80

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 7
تعریف 9
نگرشهای مختلف نسبت به مطالعات تطبیقی مدیریت 11
جایگاه مطالعات تطبیقی 15
ضرورت و اهمیت مدل برای تجزیه و تحلیل تطبیقی 23
الگوی تجزیه و تحلیل تطبیقی در مدیریت 26
تجزیه و تحلیل تطبیقی ابعاد سازمانی یک بیمارستان 38
پیوست: تجزیه و تحلیل تطبیقی ویژگیهای مدیریت ژاپن و آمریکا 76
منابع 79

نماد اعتماد
logo-samandehi