معرفی کتاب : بهترین مدیر از دیدگاه برترین مدیر

معرفی کتاب : بهترین مدیر از دیدگاه برترین مدیر
نویسنده کتاب : پريفرد زهرا
ناشر کتاب : موسسه خدمات فرهنگي رسا
تعداد صفحات کتاب : 104

فهرست مطالب کتاب

فصل 1: روش گزینش مدیران -
اصول گزینش مدیر -
ویژگی های اخلاقی مدیر -
فصل 2: تکنیک های رفتاری مدیران -
رمز تسخیر قلب ها -
تشویق کارمندان -
کنترل خشم -
ملاقات با کارکنان -
آموزش کارکنان -
برخورد با چاپلوسان -
فصل 3: روش های اجرایی در سازمان -
استفاده صحیح از اختیارات شغلی -
استفاده صحیح از امکانات سازمان -
تشکیل تیم ها -
انتخاب سرتیم -
روش سنت گریزی و ایجاد تغییرات مثبت -
تقسیم کارها -
کارهایی که نباید واگذار شود -
زمان بندی کارها -
ارزیابی کارها -
جلوگیری از ترک پست کارکنان -
بازرسی کارها و تنبیه خائنان -

نماد اعتماد
logo-samandehi