معرفی کتاب : آشنایی با جایزه ملی کیفیت: مالکوم بالدریج

معرفی کتاب : آشنایی با جایزه ملی کیفیت: مالکوم بالدریج
نویسنده کتاب : فارسي عباس آبادي قاسم
ناشر کتاب : نيکتاب
تعداد صفحات کتاب : 120

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 1
مقدمه 4
مالکوم بالدریج کیست؟ 6
چرا مدل جایزه بالدریج(MBNQA) را مطرح می کنیم؟ 10
مطالعه این کتاب به چه کسانی پیشنهاد می شود؟ 11
کدام ابعاد مدل جایزه ملی کیفیت ماکول بالدریج(MBNQA) را باید بیاموزیم؟ 12
جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج چیست؟ 12
مسئولیت اهدا جایزه کیست؟ 18
توضیحاتی راجع به جایزه 18
چه سازمانهایی می توانند جایزه را ببرند؟ 20
برندگان سالیان گذشته 20
فرایند درخواست جایزه و ارزیابی 20
معیارهای جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج(مدل سال 2002) 28
رهبری 32
برنامه ریزی استراتژیک 35
تمرکز بر بازار و مشتری 37
اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن 40
تمرکز بر توسعه منابع انسانی 43
مدیریت فرایند‌‌ها 47
نتایج تجاری فعالیت سازمان 51
فرایند ارزیابی در مدل بالدریج چگونه است؟ 57
آنچه که ارزیابها/ ممیزین بالدریج به دنبال آن هستند 62
روشApproach 62
اجراءDeployment 63
نتایجResults 63
استفاده از معیارهای جایزه بالدریج برای ارتقاء داخلی سازمان 65
مسئولیتها و فواید بردن جایزه بالدریج 66
ضمیمهA 72
ضمیمهB 73
ضمیمهC 84
ضمیمهD 113
ضمیمهE 118
منابع و ماخذ 119

نماد اعتماد
logo-samandehi