معرفی کتاب : مدیریت تحول

معرفی کتاب : مدیریت تحول
نویسنده کتاب : راسل-جونز نيل
ناشر کتاب : انديشه آريا
تعداد صفحات کتاب : 59

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 1
فصل اول: تحول وتغییر چیست 3
فصل دوم: زمینه سازی برای لیجاد تحول 12
فصل سوم: تغییر و تحول ایجاد کنید 32
فصل چهارم: ارتباطات 45
فصل پنجم: کلام آخر 48
درباره نویسنده 51

نماد اعتماد
logo-samandehi