معرفی کتاب : نقش بسته بندی در بازاریابی

معرفی کتاب : نقش بسته بندی در بازاریابی
نویسنده کتاب : دکتر داود فیض - اکبر سلحشور
ناشر کتاب : دانشگاه سمنان
تعداد صفحات کتاب : 244

فهرست مطالب کتاب

فهرست

فصل اول: جایگاه بسته بندی در بازاریابی 

 

مقدمه 

3

دلایل مطرح شدن و پیشرفت بازاریابی 

4

تعریف بازاریابی 

4

تاریخچه بازاریابی 

5

فلسفه های مدیریت بازاریابی (مسیر تکامل تاریخی بازاریابی) 

7

فلسفه تولید یا فن آوری گرایی 

7

فلسفه کالا 

7

فلسفه فروش یا ترویج گرایی یا بازار گرایی 

8

فلسفه بازاریابی یا مشتری گرایی  

8

فلسفه بازاریابی اجتماعی (بازاریاب سبز یا رفاه گرایی) 

8

مسیر تکامل تاریخی بازاریابی (طبقه بندی دیگر) 

9

بازاریابی بدوی (نئاندرتال)  

10

بازاریابی نوگرا (مدرن) 

11

بازاریابی فرانوگرا (پسامدرن) 

12

آمیخته بازاریابی 

13

آمیخته بازاریابی محصول 

14

بسته بندی و آمیخته بازاریابی 

16

بازاریابی الکترونیک 

18

رفتار مصرف کننده 

20

مدل رفتار مصرف کننده 

21

انواع رفتار(تصمیمات) خرید 

22

خرده فروشی و انواع آن 

23

تاریخچه تاسیس فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای  

25

عوامل رشد و توسعه فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای

25

 فصل دوم: تاریخچه بسته بندی 

 

مقدمه 

31

تاریخچه بسته بندی 

32

تاریخچه بسته بندی مواد غذایی

36

  فصل سوم: کارکردهای بسته بندی 

 

تعریف بسته بندی 

41

تعاریف برخی از اصطلاحات 

43

اهمیت بسته بندی 

44

بسته بندی بله یا خیر؟ 

48

کارکردها و وظایف بسته بندی (مزایای بسته بندی) 

49

بسته بندی از دیدگاه مخاطبان گوناگون  

61

انواع (تقسیم بندی) بسته بندی

62

 فصل چهارم: مواد اولیه بسته بندی 

 

انواع مواد اولیه بسته بندی  

70

بسته بندی های کاغذی و مقوایی  

70

بسته بندی های فلزی  

77

بسته بندی های شیشه ای 

81

بسته بندی های پلاستیکی  

84

بسته بندی های چوبی  

89

بسته بندی های پارچه ای و مواد دیگر

90

 فصل پنجم: طراحی بسته بندی 

 

طراحی بسته بندی 

98

مراحل طراحی بسته بندی 

99

استفاده از سیستم های طراحی بسته بندی به کمک کامپیوتر 

104

ماتریس بسته بندی 

104

اجزای طراحی بسته بندی 

108

رنگ در بسته بندی 

109

نقش رنگ در بسته بندی 

110

عوامل موثر در انتخاب رنگ بسته بندی 

111

نقش رنگ در فروش کالا 

115

روانشناسی رنگ  

118

خلق تصاویر اپتیکی با استفاده از رنگ 

122

ارزش و نقش به یادآوری رنگ 

124

نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه رنگ 

125

آزمونهای مورد استفاده برای ارزیابی رنگ بسته بندی 

129

نکاتی کاربردی در مورد رنگ 

135

چه زمانی و چرا رنگهای یک بسته بندی باید مجددا تعریف شوند؟ 

136

اتیکت یا برچسب زدن  

138

شکل (فرم) بسته بندی 

142

ساختار بسته بندی 

145

دربندی  

148

ضربه گیرها 

152

اندازه بسته بندی 

153

نسبت طلایی 

155

نام و نشان تجاری 

169

حروف نگاری و خوانایی کلمات 

172

مصورسازی 

174

صفحه آرایی یا ترکیب بندی (طراحی گرافیک) 

175

نحوه هدایت چشم 

178

نکات کاربردی در طراحی بسته بندی 

179

ارزیابی طرح بسته بندی 

182

مشکلات طراحی نامناسب بسته بندی 

187

ضرورت تغییر بسته بندی محصولات 

188

مدیریت عملیات و توسعه بسته بندی

189

 فصل ششم: صنعت بسته بندی 

 

صنعت بسته بندی 

206

ماشین آلات بسته بندی 

207

استانداردها و بازرسی بسته بندی 

209

بسته بندی و صادرات 

209

بسته بندی و محیط زیست 

211

روشهای دفع ضایعات بسته بندی 

214

بسته بندی در ایران 

218

بسته بندی در آینده 

220

نتیجه گیری

222نماد اعتماد
logo-samandehi