معرفی کتاب : آغاز کار

معرفی کتاب : آغاز کار
نویسنده کتاب : جي راس
ناشر کتاب : قدياني
تعداد صفحات کتاب : 96

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 6
خطرهای تفکر سریع 10
آشنایی با فوت و فن ها 12
سرعت انجام معارفه را خودتان تعیین کنید 13
افراد 14
مکانها 15
نظامها 16
اختصاص زمانی برای ثبت اندوخته ها 17
قوانین نانوشته 18
فهرست وارسی روز اول 20
اولین تأثیر 22
به ظاهر خود برسید 23
پر انرژی باشید 24
دوست داشتنی باشید 25
جلب اعتماد کنید 27
به همکارانتان ثابت کنید که آدم باهوشی هستید 27
ملاقات با رئیس 30
هدف شما چیست؟ 31
چه انتظاری از شما می رود؟ 33
چرا از بین متقاضیان شما برای این شغل انتخاب شدید؟35
چه منابعی در اختیار دارید؟ 36
حدود اختیارات شما چیست؟ 37
ارزیابی موقعیت 40
پروندها 41
پرونده های کارکنان 42
پرونده های طرح های مهم 42
پرونده های مربوط به مشتریان و عرضه کنندگان کالا 43
بودجه 44
مدیر پیش از شما 45
لکه های سیاه 47
درگیری های جدی بین افراد یا بخش های سازمان 47
مشکلات کاری یا مالی 48
کارهای ناشایست 50
افراد 52
زمینه سازی کنید 53
جلسه های انفرادی 54
پرسش هایی درباره خود کارکنان 56
پرسش های کلی تر 57
جلسه های گروهی 59
تدارک جلسه ها 60
اداره جلسه ها 64
ملاقات با کارکنان بخش های دیگر 66
طرح کلی 72
تهدیدها و فرصتها 73
نقاط قوت و ضعف 76
برطرف کردن ضعف ها 77
طرح های کلی 79
آغاز کار در نصف روز 82
آغاز کار در یک ساعت 84
افراد مهم 88
موضوع ها و طرح های مهم 90
تهدیدها 92
فرصتها 94

نماد اعتماد
logo-samandehi