معرفی کتاب : آموزش اثر بخش در یک هفته

معرفی کتاب : آموزش اثر بخش در یک هفته
نویسنده کتاب : پيل مالکولم
ناشر کتاب : کيفيت و مديريت
تعداد صفحات کتاب : 119

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 2
شنبه: نگرش کلی درباره آموزش و پرورش 4
یکشنبه: ارزیابی نیاز به آموزش 18
دو شنبه : نیازمندیهای آموزش مؤثر 35
سه شنبه : انواع روشهای آموزشی 43
چهار شنبه : طراحی دوره آموزشی 63
پنج شنبه : ارائه دوره 82
جمعه : استفاده ازآموزش، ارزیابی و منابع یاری دهنده 102
واژه نامه 119

نماد اعتماد
logo-samandehi