معرفی کتاب : ارتباط موثر با مشتری

معرفی کتاب : ارتباط موثر با مشتری
نویسنده کتاب : نيوبي توني
ناشر کتاب : انديشه آريا
تعداد صفحات کتاب : 55

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 1
فصل1: چرا خدمات رسانی به مشتری اهمیت دارد؟ 4
فصل2: تفاوت خدمات خوب چیست؟ 7
فصل3: ارتباطات موثر با مشتری 15
فصل4: تبدیل اعتراض به فرصت ها 30
فصل5: قدرتمندشدن به وسیله سرویس دهی های بزرگ 38
فصل6: ارزیابی خدمات مشتری 46
فصل7: برنامه ریزی رفتارهای شخصی 52
پیوست: نکته هایی برای مربیان 55

نماد اعتماد
logo-samandehi