معرفی کتاب : پاسخ فیلیپ کاتلر به سوالات بازاریابی

معرفی کتاب : پاسخ فیلیپ کاتلر به سوالات بازاریابی
نویسنده کتاب : کاتلر فيليپ
ناشر کتاب : کساکاوش
تعداد صفحات کتاب : 190

فهرست مطالب کتاب

بخش اول: بازارها و بازاریابی 29
تعاریف 31
قدرت و رضایت مشتری 49
روندها و گرایش ها، در بازاریابی 52
ایده های جدید در بازاریابی 54
چالش های اصلی 57
کمبودها و نارسایی های بازاریابی 60
انتقادهایی از بازاریابی 62
مهارت ها 64
مشاغل 65
بخش دوم: استراتژی بازاریابی 71
بخش(تقسیم) بندی 78
هدف گذاری 81
جایگاه سازی(موقعیت یابی) 83
تمایز(تفکیک) 84
نوآوری 86
بخش سوم: ابزارهای بازاریابی(آمیخته بازاریابی) 91
"محصول" مارک و مارک گذاری 96
خدمت 104
قیمت 106
توزیع(مکان) 108
ارتقاء(ترویج) 110
تبلیغات تجاری 112
روابط عمومی 114
پیشبرد فروش 115
فروش و مدیریت فروش 117
حمایت(همیاری)مالی 119
بازاریابی مبتنی بر ایجاد هیاهو 119
رسانه ها 119
بخش چهارم: برنامه ریزی بازاریابی 121
تحقیقات بازاریابی 125
بخش پنجم: سازمان بازاریابی 129
بخش ششم: کنترل بازاریابی 139
بخش هفتم: حوزه های کاربردی بازاریابی 145
کالای مصرفی بسته بندی شده 147
بازاریابی خرده فروشی 148
بازاریابی شرکت های کوچک 149
بازاریابی مستقیم 150
بازاریابی مبتنی بر مشتریان وفادار 152
مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده ها 155
بازاریابی اینترنتی 158
بازاریابی خدمات تخصصی 161
بازاریابی شخصی 162
بازاریابی بین المللی 163
بازاریابی مبتنی بر مکان 169
بازاریابی در دوران رکود اقتصادی 172
بازاریابی سیاسی 173
بازاریابی مسئولیت اجتماعی 174
بخش هشتم: بازاریابی برتر 181

نماد اعتماد
logo-samandehi