معرفی کتاب : اصول مدیریت علمی

معرفی کتاب : اصول مدیریت علمی
نویسنده کتاب : تيلور فردريک وينسلو
ناشر کتاب : مرکز آموزش مديريت دولتي
تعداد صفحات کتاب : 99

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار مرکز آموزش مدیریت دولتی الف
پیشگفتار نویسنده ج
فصل یکم- مبانی مدیریت علمی 1
فصل دوم- اصول مدیریت علمی 17نماد اعتماد
logo-samandehi