کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

آمار سازمان سنجش درباره کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت کارآفرینی سال 1387

 

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت کارآفرینی در دوره روزانه به تفکیک دانشگاه

توضیحات

میانگین نمره کل

دانشگاه

گرایش بخش عمومی در دانشکده کارآفرینی

7051

دانشگاه تهران

گرایش بخش عمومی در دانشکده مدیریت

7004

دانشگاه تهران

گرایش سازمانی در دانشکده کارآفرینی

7833

دانشگاه تهران

گرایش کسب و کار جدید در دانشکده مدیریت

7357

دانشگاه تهران

گرایش کسب و کار جدید در دانشکده کارآفرینی

7050

دانشگاه تهران

گرایش کسب و کار

6683

دانشگاه سمنان

-

6433

دانشگاه سیستان و بلوچستان

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت کارآفرینی در دوره شبانه به تفکیک دانشگاه

توضیحات

میانگین نمره کل

دانشگاه

گرایش بخش عمومی در دانشکده کارآفرینی

6595

دانشگاه تهران

گرایش بخش عمومی در دانشکده مدیریت

6401

دانشگاه تهران

گرایش سازمانی در دانشکده کارآفرینی

6433

دانشگاه تهران

گرایش کسب و کار جدید در دانشکده مدیریت

6311

دانشگاه تهران

گرایش کسب و کار جدید در دانشکده کارآفرینی

6463

دانشگاه تهران

گرایش کسب و کار

6184

دانشگاه سمنان

-

6057

دانشگاه سیستان و بلوچستان

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت کارآفرینی دانشگاه پیام نور

توضیحات

میانگین نمره کل

نام مرکز

گرایش بازرگانی بین المللی

5594

مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

-

5533

مرکز تهران(واحد ری)

-

5442

مرکز تهران(واحد کرج)

-

5307

مرکز گرمسار

منبع: مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد، مجموعه مدیریت، سازمان سنجش آموزش کشور، چاپ اول، دی ماه 1387


معرفی گرایش مدیریت کارآفرینی

هدف تشکیل دوره:
مدیریت کارآفرینی عبارت است از مجموعه ای از نظریه ها، فنون و روشهای هدایت اثربخش فعالیتهای کارآفرینی. هدف از اجرای دوره کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مدیریت فعالیتهای کارآفرینی در بخش خصوصی دولت و بخش عمومی می باشد.


توانایی ها و شرایط:
شرکت کنندگان در این دوره بهتر است دارای تجربه کار عملی در یکی از بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی باشند. دانش آموختگان رشته کارآفرینی بعنوان مدرس، مدیران موسسات، پژوهشگران و متخصصین مدیریت کارآفرینی با دانش و مهارت و نگرش کارآفرینی وارد عرصه های اقتصادی – اجتماعی کشور شده و به تسریع روند توسعه پایدار ملی کمک نمایند.

 

نماد اعتماد
logo-samandehi