کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

آمار سازمان سنجش درباره کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت صنعتی و تکنولوژی سال 1387

 

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت صنعتی در دوره روزانه به تفکیک دانشگاه

توضیحات

میانگین نمره کل

دانشگاه

-

6645

دانشگاه اصفهان

-

6591

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

-

7487

دانشگاه تربیت مدرس

گرایش تحقیق در عملیات

7886

دانشگاه تهران

گرایش تولید

8278

دانشگاه تهران

-

5952

دانشگاه خلیج فارس- بوشهر

گرایش تحقیق در عملیات

7408

دانشگاه شهید بهشتی

گرایش تولید

7711

دانشگاه شهید بهشتی

گرایش تحقیق در عملیات

7281

دانشگاه شیراز

گرایش تحقیق در عملیات

7189

دانشگاه علامه طباطبایی

گرایش تولید

7176

دانشگاه علامه طباطبایی

گرایش تولید

6315

دانشگاهه فردوسی مشهد

-

6136

دانشگاه گیلان

گرایش مدیریت تولید و عملیات

6420

دانشگاه مازندران

-

6201

دانشگاه یزد

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت تکنولوژی در دوره روزانه

توضیحات

میانگین نمره کل

دانشگاه

گرایش انتقال تکنولوژی

7019

دانشگاه علامه طباطبایی

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت صنعتی در دوره شبانه به تفکیک دانشگاه

توضیحات

میانگین نمره کل

دانشگاه

-

5346

دانشگاه اصفهان

-

5696

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین

-

6375

دانشگاه تربیت مدرس

گرایش تحقیق در عملیات

6630

دانشگاه تهران

گرایش تولید

6802

دانشگاه تهران

-

5895

دانشگاه خلیج فارس-بوشهر

گرایش تحقیق در عملیات

6216

دانشگاه شهید بهشتی

گرایش تولید

6814

دانشگاه شهید بهشتی

تحقیق در عملیات

6355

دانشگاه شیراز

گرایش تحقیق در عملیات

6384

دانشگاه علامه طباطبایی

گرایش تولید

6593

دانشگاه علامه طباطبایی

گرایش تولید

6006

دانشگاه فردوسی مشهد

-

6012

دانشگاه گیلان

گرایش مدیریت تولید و عملیات

5546

دانشگاه مازندران

-

5215

دانشگاه یزد

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت تکنولوژی در دوره شبانه

توضیحات

میانگین نمره کل

دانشگاه

گرایش انتقال تکنولوژی

5905

دانشگاه علامه طباطبایی

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت صنعتی موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی

توضیحات

میانگین نمره کل

نام موسسه

فقط زن- گرایش مالی

5622

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی ارشاد دماوند

فقط مرد- گرایش مالی

5559

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی ارشاد دماوند

-

5467

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی جهاد دانشگاهی- واحد یزد

-

5621

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی کار- قزوین

منبع: مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد، مجموعه مدیریت، سازمان سنجش آموزش کشور، چاپ اول، دی ماه 1387


معرفی گرایش مدیریت صنعتی

يكي‌ از علل‌ عدم‌ موفقيت‌ صنايع‌ ما اين‌ است‌ كه‌ اكثر مسؤولين‌ واحدهاي‌ صنعتي‌، فارغ‌التحصيل‌ مديريت صنعتي‌ نيستند. حضور يك‌ كارشناس‌ مديريت‌ صنعتي‌ كه‌ مسؤوليت‌ نيروي‌ انساني‌ را بر عهده‌ بگيرد، در هر واحد صنعتي‌ ضروري‌ است‌ تا بتواند با استفاده‌ از دانش‌ خويش‌؛ مشاركت‌، مهارت‌ و انگيزه‌ نيروي‌ انساني‌ واحد صنعتي‌ مورد نظر را افزايش‌ دهد. مديريت‌ صنعتي‌ داراي‌ سه‌ بعد اصلي‌ فني‌ و تكنيكي‌، مالي‌ و رفتاري‌ و اجتماعي‌ است. در رشته‌ مهندسي‌ صنايع‌ دانشجويان‌ بيشتر به‌ مطالعه‌ بعد فني‌ و تكنيكي‌ صنايع‌ مي‌پردازند اما رشته‌ مديريت‌ صنعتي‌ به‌ دو بعد مالي‌ و رفتاري‌ صنايع‌ تأكيد بيشتري‌ دارد.

 
دروس‌ اصلي‌ و تخصصي‌ گرايش‌ مديريت‌ صنعتي‌:
مديريت‌ مالي‌، روانشناسي‌ صنعتي‌، حسابداري‌ صنعتي‌، بازاريابي‌ و مديريت‌ بازار ، كنترل‌ كيفيت‌ آماري‌، سيستم‌هاي‌ خريد و انبارداري‌ و توزيع‌، تحقيق‌ در عمليات‌، كنترل‌ پروژه‌ ، طرح‌ريزي‌ و تعميرات‌ و نگهداري‌، كارسنجي‌ و روش‌سنجي‌، مديريت‌ كارخانه‌، حفاظت‌ صنعتي‌، بررسي‌ اقتصادي‌ طرح‌هاي‌ صنعتي‌، روابط‌ صنعتي‌، فنون‌ تجزيه‌ و تحليل‌ و طراحي‌ سيستم‌، بازاريابي‌ بين‌المللي‌، بهره‌وري‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ آن‌ در سازمان‌، پروژه‌.

 

نماد اعتماد
logo-samandehi