کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات IT

آمار سازمان سنجش درباره کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت فناوری اطلاعات IT سال 1387

 

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت فناوری اطلاعات در دوره روزانه به تفکیک دانشگاه

توضیحات

میانگین نمره کل

دانشگاه

فقط زن-گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته

6645

دانشگاه الزهرا (س)

فقط زن-گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته

6591

دانشگاه الزهرا (س)

-

7487

دانشگاه تربیت مدرس

-

7886

دانشگاه تهران

گرایش مدیریت کیفیت فراگیر

8278

دانشگاه سیستان و بلوچستان

-

5952

دانشگاه شهید بهشتی

فقط زن-گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته

7408

دانشگاه علامه طباطبایی

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت فناوری اطلاعات در دوره شبانه به تفکیک دانشگاه

توضیحات

میانگین نمره کل

دانشگاه

فقط زن- گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته

5431

دانشگاه الزهرا(س)

فقط زن- گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته

5856

دانشگاه الزهرا(س)

-

6057

دانشگاه تربیت مدرس

-

6780

دانشگاه تهران

گرایش مدیریت کیفیت فراگیر

5114

دانشگاه سیستان و بلوچستان

-

6192

دانشگاه شهید بهشتی

گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته

5946

دانشگاه علامه طباطبایی

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت فناوری اطلاعات در دوره نیمه حضوری

توضیحات

میانگین نمره کل

دانشگاه

دوره

-

5716

دانشگاه تربیت مدرس

نیمه حضوری

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

توضیحات

میانگین نمره کل

نام مرکز

-

5581

مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت فناوری اطلاعات واحد بین الملل دانشگاه ها

توضیحات

میانگین نمره کل

نام موسسه

-

5014

واحد بین المللی دانشگاه سیستان و بلوچستان(چابهار)

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت فناوری اطلاعات دوره مجازی

توضیحات

میانگین نمره کل

نام موسسه

-

3973

دانشگاه سیستان و بلوچستان

-

5078

دانشگاه شهید بهشتی

-

4334

موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی و غیر دولتی مجازی فارابی- چالوس

گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته

4967

موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی و غیردولتی مهر البرز-تهران4614

گرایش مدیریت منابع انسانی

4614

موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی و غیردولتی مهر البرز-تهران

گرایش نظام کیفیت فراگیر

4478

موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی و غیردولتی مهر البرز-تهران

منبع: مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد، مجموعه مدیریت، سازمان سنجش آموزش کشور، چاپ اول، دی ماه 1387


معرفی گرایش مدیریت فناوری اطلاعات

هزاره سوم به زعم صاحبنظران عصر اطلاعات و به تبع آن فناوري اطلاعات است. حركت جوامع صنعتي به سوي جامعه اطلاعاتي سالهاست كه آغاز گشته و از اوايل دهه 90 به بعد شتابي فزاينده يافته است.بگونه اي كه سرعت اين حركت در كشورهاي كمتر توسعه يافته من جمله ايران به خوبي حس مي گردد.اصطلاحاتي همچون e-commerce ,e-government,e-learning,-e-society و.... از جمله لغاتي هستند كه علي رغم نوظهور بودن و اينكه هنوز در منصه عمل كاملا جا نيفتاده اند با اين وصف در كشورها كمتر توسعه يافته اي چون كشور ما نيز واژه هاي آشنا به شمار مي آيند.واين نيست جز به سبب ماهيت تحول آفرين و شتابدار اين فناوري كه انديشمندان را واداشته آنرا در زمره فناوريهاي نظام آفرين به شمار آرند و ورود جامعه بشري به عصري نوين بنام عصر اطلاعات را اذعان دارند.
چنين چشم اندازي سبب مي شود كه لزوم حركت سريع و چابك كشورهايي نظير كشور ما در عرصه فناوري اطلاعات بخوبي احساس گردد.اما لازمه هر برنامه توسعه و تحول, ايجاد بستر مناسب براي جذب, گوارش و بكارگيري فناوري است .فناوري اطلاعات نيز دربند اين لزوم بوده علاوه اينكه بدليل ماهيت تحول افرينش براي جذب و بكارگيري آن نياز به تدقيق و برنامه ريزي كلان و استراتژيك مي باشد.در يك مدل توسعه پويا1, توسعه منابع انساني لازمه, براي برنامه پيش بيني شده ,يكي از محورهاي اصلي و شايد مهمترين محور هر برنامه توسعه مي باشد.در اين راستا تجهيز آحاد ملت به قابليتهاي بهره گيري از فناوري و آشنايي با آن يكسوي قضيه است و تربيت نيروهاي متخصص كه در طي فرايند برنامه ريزي اخذ تكنولوژي و توسعه و بكارگيري آن عاملان اصلي مي باشند جنبه ديگر قضيه مي باشد. ضرورت
خوشبختانه تركيب جوان جمعيتي كشور و نيروي تحصيل كرده و در حال تحصيل بالاخص در علوم كامپيوتر علي رغم اينكه كافي نمي باشد اما پتانسيل مناسبي در حوزه تكنيكي و فني فناوري اطلاعات فراهم آورده است.
با اين وجود گسترش و بكارگيري اين فناوري نيازمند رويكردي راهبردي و مديريتي در عرصه سازمانهاي عمومي وخصوصي كشور مي باشد.تربيت نيروهاي متخصصي كه ضمن آشنايي با اصول و كاربردهاي فناوري نگرشي راهبردي و سيستمي به مقوله IT داشته باشند لازمه گسترش بكارگيري فناوري اطلاعات در عرصه اجتماع مي باشد.به اين سبب تربيت نيروهايي كه آگاه از جنبه هاي مديريتي و سازماني و ضمنا آشنا با اصول و كاربردهاي فناوري اطلاعات باشند از ضروريات تامين نيروي انساني لازم, در وادي سازمانها و نظام برنامه ريزي كشور براي توسعه و بكارگيري فناوري اطلاعات مي باشد.همانطور كه در شكل مشاهده مي شود متخصصين فني در عمل فاقد تخصصهاي اجتماعي و سازماني لازم براي توسعه و بكارگيري فناوري مي باشند و از سوي ديگر مديران و راهبران سازماني علي رغم بينش استرتژيك و سيستمي فاقد آگاهيهاي لازم در موردفناوريها , چگونگي و منافع و معايب آن براي سازمان مي باشند.وجود يك رابط براي تفاهم زبان اين دو حوزه با يكديگر ضروري است.تدوين رشته اي كه آموختگان آن ضمن تسلط بر وجوه سازماني و اجتماعي از جنبه هاي فني و تخصصي فناوري نيز آگاه باشند راه حلي است بر اين معضل.

رشته مديريت فناوري اطلاعات
با چنين ملاحظاتي رشته مديريت فناوري اطلاعات در مقطع كارشناسي ارشد در نظام آموزش عالي كشور تدوين و تصويب شد كه در اولين گام دانشگاههاي علامه طباطبايي و دانشگاه تهران در سال 1380 اقدام به پذيرش اولين دوره دانشجويان اين رشته نمودند. هدف از تشكيل اين دوره در نظامنامه آموزشي آن به شكل زير اعلان شده است: " هدف از تشكيل دوره كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات آموزش نيروي انساني متخصص موسسات و سازمانهاي دولتي و خصوصي است.متخصصيني كه در زمينه هاي مربوط به فناوري اطلاعات و مديريت بنوانند در جهت تامين نيازهاي امروز و فرداي مديريت در جامعه فعاليت كنند. "
رشته مديريت فناوري اطلاعات در سه گرايش :
مديريت منابع اطلاعاتي
سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته
نظام كيفيت فراگير
تصويب شده است.
تعداد كل واحدهاي درسي اين دوره 32 واحد مي باشد كه شامل 20 واحد مشترك . 8 واحد تخصصي مربوط به گرايش و 4 واحد پايان نامه مي باشد.ضمن اينكه دروس پيش نياز بنا به تشخيص مرجع برگزار كننده دوره ارائه مي شود.
اين رشته بدليل ماهيت ميان رشته اي آن در برگيرنده برخي از دروس اصلي علوم مديريت و شماري از دروس مربوط به علوم مهندسي و رايانه مي باشد.
دروسي مانند : تئوريهاي پيشرفته مديريت.- مديريت رفتارسازماني پيشرفته- تحقيق در عمليات پيشرفته- سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته- مديريت منابع اطلاعاتي- سيستمهاي اطلاعاتي استراتژيك- كاربرد IT در سازمان - تحليل آماري و... از زمره دروس مربوط به حوزه علوم مديريت مي باشند و دروسي مانند: تحليل و طراحي ساختاريافته سيستمها – سيستمهاي مديريت بانكهاي اطلاعاتي – سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري و خبره- فناوري اطلاعات- مهندسي نرم افزار به كمك كامپيوتر CASE – متدلوژيهاي ايجاد و توسعه سيستم اطلاعاتي-مدلسازي اطلاعات سازمان- منطق فازي و هوش مصنوعي- مهندسي مجدد رويه هاي اجرايي و فرايندها و.... از زمره دروس مربوط به حوزه فني و علوم رايانه مي باشند. كه بسته به گرايش انتخاب شده ارائه مي شوند.

قابليتهاي لازم براي طي دوره
با توجه به ذكري كه رفت و ماهيت ميان رشته اي اين دوره واضح است كه علاقمندان به ادامه تحصيل در اين رشته مي بايد آشنا و علاقمند به هردو مبحث علوم مديريت و رايانه باشند تا بتوانند با موفقيت فارغ التحصيل گردند. در مبحث مديريت آگاهي از اصول مديريت، تئوريها و مفاهيم مديريتي، مهارتهاي برنامه ريزي و نگاه سيستمي، آشنايي با سازمان و مفاهيم سازماني و... در حوزه فني آشنايي با مفاهيم و اصول رايانه، نرم افزارهاي مديريتي و پايه اي، كاربردهاي كامپيوتر، سيستمهاي پايگاه داده، سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و... از مقدمات و آمادگيهاي لازم جهت گذراندن موفق اين دوره ميباشد. لذا ورود به اين رشته براي كارشناسان مديريت، علوم كامپيوتر، مهندسي صنايع و كارشناساني با گرايشهاي مديريتي كه بر اصول كامپيوتر، نرم افزارهاي پايه اي و كابردهاي كامپيوتر آشنايي و علاقمند باشند توصيه مي شود.