کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

آمار سازمان سنجش درباره کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت دولتی سال 1387

 

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت دولتی در دوره روزانه به تفکیک دانشگاه

توضیحات

میانگین نمره کل

دانشگاه

-

7826

دانشگاه تربیت مدرس

-

8432

دانشگاه تهران

گرایش مدیریت تحول- محل تحصیل قم

7417

دانشگاه تهران

گرایش مدیریت نیروی انسانی- محل تحصیل قم

7375

دانشگاه تهران

-

6985

دانشگاه سیستان و بلوچستان

-

6990

دانشگاه شاهد

گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

8322

دانشگاه شهید بهشتی

گرایش مدیریت منابع انسانی

7888

دانشگاه شهید بهشتی

-

7867

دانشگاه علامه طباطبایی

 

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت دولتی در دوره شبانه به تفکیک دانشگاه

توضیحات

میانگین نمره کل

دانشگاه

-

7000

دانشگاه تهران

گرایش مدیریت تحول-قم

6647

دانشگاه تهران

گرایش مدیریت نیروی انسانی-قم

6262

دانشگاه تهران

-

5996

دانشگاه سیستان و بلوچستان

-

6336

دانشگاه شاهد

گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

7138

دانشگاه شهید بهشتی

گرایش مدیریت منابع انسانی

7017

دانشگاه شهید بهشتی

-

7053

دانشگاه علامه طباطبایی

 

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت دولتی در دوره نیمه حضوری

توضیحات

میانگین نمره کل

دانشگاه

-

6005

دانشگاه علامه طباطبایی

 

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

توضیحات

میانگین نمره کل

نام مرکز

گرایش تشکیلات و روش ها

6086

مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

گرایش مدیریت تحول

6045

مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

گرایش مدیریت منابع انسانی

6132

مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

-

5918

مرکز شیراز

منبع: مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد، مجموعه مدیریت، سازمان سنجش آموزش کشور، چاپ اول، دی ماه 1387


معرفی گرایش مدیریت دولتی

 

هدف‌ رشته‌ مديريت‌ دولتي‌، تربيت‌ مديران‌ شايسته‌اي‌ است‌ كه‌ بتوانند وظايف‌ پنجگانه‌ محوله‌ را به‌ نحو احسن‌ در سازمان‌ها و تشكيلات‌ دولتي‌ كشور انجام‌ دهند. اين‌ وظايف‌ عبارتند از:
1) برنامه‌ريزي‌ و اجراي‌ آن‌.
2) سازمان‌دهي‌ يا تقسيم‌ وظايف‌ بين‌ كاركنان‌ يك‌ سازمان‌ به‌ نحوي‌ كه‌ با تقسيم‌ كار بتواند مهارت‌ پرسنل‌ خود را در پرداختن‌ به‌ كارهاي‌ جزئي‌ افزايش‌ دهد.
3) عمليات‌ امور استخدامي‌ يا كارگزيني‌ كاركنان‌ جديد.
4) هدايت‌ و راهبري‌.
5) نظارت‌ و كنترل‌.
براي مثال چون در يك بخش دولتي، رقابت وجود ندارد؛ كاركنان تمايل به افزايش ارتقاي خدمات ندارند و اين وظيفه مديريت است كه بتواند در چارچوب قوانين و مقررات دولتي، با خلاقيت و نوآوري خويش، كارآيي و بهره‌وري كاركنان را افزايش دهد.

 
دروس‌ اصلي‌ و تخصصي‌ گرايش‌ مديريت‌ دولتي‌:
روانشناسي‌ سياسي‌، جامعه‌شناسي‌سازمان‌ها، توسعه‌ اقتصادي‌ و برنامه‌ريزي‌، مديريت‌ تحول‌ سازماني‌، حسابداري‌ دولتي‌، ماليه‌ عمومي‌ و تنظيم‌ خط‌مشي‌ مالي‌، فراگرد تنظيم‌ و كنترل‌ بودجه‌، مديريت‌ سازمان‌هاي‌ محلي‌ و شهرداري‌ها، مباني‌ مديريت‌ دولتي‌، مديريت‌ تطبيقي‌ ، مديريت‌ توسعه‌، مديريت‌ تعاوني‌ها، تصميم‌گيري‌ و تعيين‌ خط‌مشي‌، سير انديشه‌هاي‌ سياسي‌ و تحول‌ نهادهاي‌ اداري‌، مباحث‌ ويژه‌ مديريت‌ دولتي‌، حقوق‌ اداري‌، سازماندهي‌ و اصلاح‌ تشكيلات‌ و روش‌ها، روابط‌ كار در سازمان‌.

نماد اعتماد
logo-samandehi