ضرایب دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

ضرایب دروس گرایش مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت 

ردیف

نام درس های کد رشته 1142

ضریب در گرایش مدیریت بازرگانی

1

زبان عمومی و تخصصی

3

2

تئوری های مدیریت

3

3

ریاضی و آمار

2

4

اقتصاد خرد و کلان

2

5

تحقیق در عملیات

2

6

مدیریت مالی

2

7

بازاریابی و مدیریت بازار

2

8

مالیه عمومی و بودجه

0

9

حسابداری دولتی

0

10

مدیریت تولید

0

11

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

0

نماد اعتماد
logo-samandehi