فهرست نشریات ISC

نشريات علمی پژوهشی دارای ضريب تأثير در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 

در سومين جلسه شورای راهبری ISC مورخ 18/12/87 اعتبار 153 نشريه علمی پژوهشی مورد  تصويب قرار گرفت و کميته های منتخب و تخصصی هيأت های مميزه دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و فناوری کشور می توانند از اين اعتبار بر اساس آئين نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمی برای سالهای  1384، 1385 و 1386، 1387 و 1388 استفاده نمايند.

 

دانلود لیست نشریات مصوب ISC

 

دانلود فایل سیاست ها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 

دانلود فایل آیین نامه نمایه سازی استنادی نشریات معتبر علمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

نماد اعتماد
logo-samandehi