اساتید مدیریت دانشگاه سمنان

نام و نام خانوادگی

مرتبه دانشگاهی

رزومه

دکتر داود فیض

استادیار

دریافت فایل رزومه

دکتر عباسعلی رستگار

استادیار

دریافت فایل رزومه

حسین دامغانیان

استادیار

دریافت فایل رزومه

دکتر عظیم زارعی

استادیار

دریافت فایل رزومه

دکتر مرتضی ملکی

استادیار

دریافت فایل رزومه

دکتر رضا گرفمی

استادیار

دریافت فایل رزومه

نماد اعتماد
logo-samandehi