اساتید مدیریت دانشگاه مازندران

گروه مدیریت بازرگانی:
دکتر یحیی زاده فر
مهرداد مدهوشي
علي اكبر عزيزپور شوبي

گروه اقتصاد بازرگانی:
دکتر محمد تقی گیلک حکیم آبادی
سعيد كريمي پتانلار
سعيد راسخي
اميرمنصور طهرانچيان

گروه مدیریت صنعتی:
دکتر صفایی قادیکلایی
محمد علي اسماعيلي
عبدالحميد صفائي
حسنعلي آقاجاني

نماد اعتماد
logo-samandehi