اساتید مدیریت دانشگاه شیراز

محمد علي رشيد زاده 
ليلا سرافراز 
محمد علي سوخكيان
علي نقي مصلح شيرازي
نظام الدين فقيه
علي محمدي
عبدالرضا نداف

نماد اعتماد
logo-samandehi