دکتر مهران سپهری

دکتر مهران سپهری

نام: مهران
نام خانوادگی:سپهری
شماره تماس: 88339094(9821+)
پست الکترونیکی: Sepehri@sharif. ac.ir

سوابق تحصیلی:
Stanford University, Industrial Engineering and Engineering Management
1978-1981 Ph. D. , Dissertation: Simulation Models for Multi-echelon Production
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Operations Research Center
1977-78 M. S. , Graduate coursework in Management, Research Assistantship
Arya-Mehr/Sherif University of Technology (Iran), Industrial Engineering
1974-1977 B. S. (1st to finish in 3 years), Scholarship to study abroad
State of California, Engineering Registration
1986-Present Registered Professional Engineer (P. E. ), Engineering

Partial Publications:
M. Sepehri, Quest for Quality, Managing the Total System, Book published by Engineering Press, Atlanta, 1988.
• M. Sepehri, Just-in-time, Not Just in Japan, Case Studies of American Pioneer Companies, Book published by American Production and Inventory Control Society, Virginia, 1985.
• M. Sepehri, Manufacturing Revitalization at Harley-Davidson Motor Company, Industrial Engineering, August 1987.
• M. Sepehri, Competition Requires Management to Focus Attention on Manufacturing, Industrial Engineering, May 1987.
• M. Sepehri, IBM’s Automated Lexington Factory Focuses on Quality and Cost  Effectiveness, Industrial Engineering, February 1987.
• M. Sepehri, Management Through Data Bases – Better Information, Not More Information, Industrial Management, Jan. /Feb. 1987.
• M. Sepehri and E. Turban, Applications of Decision Support and Expert  Systems in Flexible Manufacturing Systems, Journal of Operations Management, May/August 1986.
• M. Sepehri, Management Through Data Bases – Better Information, Not More Information, Industrial Management, Jan. /Feb. 1987.
• M. Sepehri and E. Turban, Applications of Decision Support and Expert Systems in Flexible Manufacturing Systems, Journal of Operations Management, May/August 1986.
• M. Sepehri, Integrating Manufacturing Systems Using TRW’s CIM Data Engine, Industrial Engineering, October 1986.
• M Sepehri and M. Chase, Interactive Simulation Model for Risky Financial Decision Making, Computers and Industrial Engineering, 1986.
• M. Sepehri and E. Silver and C. New, A Heuristic for Multiple Lot Sizing

علایق پژوهشی:
M. Sepehri, A. Feizbakhsh, Fostering Entrepreneurship in Developing Countries, International Entrepreneurship Conference, Surrey, United Kingdom, July 2005
• Mُ. Sepehri, B. Behmardi, Profitability in Organizations by Business Models, International Conference on Business and Information, Tokyo, Japan, July 2007
• Mُ. Sepehri, Barriers to Success in Projects – Application to Iran and Emerging Countries, IEEE Conference on Management & Innovation, Singapore, May 2006
 • Mُ. Sepehri, Project Excellence – Analysis and Assessment, IPMA World Congress, China, September 2006
• M. Sepehri, EFQM and Excellence Puzzle, Seventh International Quality Managers Conference, Tiir 1385, Tehran, Iran
• M. Sepehri, Portfolio Management and Management by Portfolios, Third International Project Management Conference, Ordibehesht 1386, Tehran, Iran
• M. Sepehri, Reengineering and Decision Support for National Higher Education, 16th International Conference of Federation of Operations Research Societies , Edinburgh, Scotland, July 2002
• M. Sepehri, Information System for Transportation Planning in Supply Chain, The 4th International Conference on Supply Chain Management and Information Systems, Taichung, Taiwan, July 2006
• M. Sepehri, Transformation of Higher Education System in a Developing Country, UNESCO Conference for Research in Higher Education, Paris, France, December 2004
• M. Sepehri, Just-in-time Marketing for Long-term Forward Partnership, International Marketing Science Conference, Alberta, Canada, July 2002
• M. Sepehri, Comparativeness to Competitiveness by Benchmarking, 4th International Quality Management Conference, Tehran, Iran Tiir 1383

فعالیت های اجرایی:
    * عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف
    *  عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و مسئول همایشها و روابط بین الملل انجمن
    *  عضو هیئت امناء انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف و کمیته مهندسی صنایع
    * دکترا و فوق لیسانس در مهندسی صنایع و مدیریت مهندسی از دانشگاه استانفورد آمریکا
    *  فوق لیسانس مدیریت در گرایش تحقیق در عملیات از دانشگاه ام. آی. تی در آمریکا
    *  تخصص در مدیریت صنعتی، تحول سازمان، برنامه ریزی استراتژیک، عملیات وسیستم
    *  تدریس در مدیریت پروژه، مدیریت فرآیندها، مدیریت عملیات، طرح تجاری شرکت نوپا
    *  تحقیق در مدیریت استراتژیک، مهندسی مجدد سازمان، مدیریت طرح و مدیریت تدارکات
    *  بیش از بیست سال سابقه مشاوره و مدیریت در صنایع و سازمانهای آمریکا، کانادا و ایران
    *  مجری پروژه تحقیقی و اجرایی معاونت طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
    * مشاور علمی در بانک صادرات ایران، ایران خودرو، شهرداری تهران، شرکت دخانیات
    * مجری و مشاور پروژه های آب و برق خوزستان، سازمان نوسازی صنایع، بانک جهانی
    * نویسنده دو کتاب کیفیت و عملیات در آمریکا، و دهها گزارش و مقاله علمی پژوهشی
    *  سخنران مدعوء در کنفرانسهای ملی و بین المللی در زمینه های مدیریت و تحول سازمانی
    *  ارائه سمینارها و کارگاههای آموزشی در موضوعات تحول، مدیریت پروژه و تعالی سازمان

بازدید : 14949