دکتر نسرین عسگری

دکتر نسرین عسگری

نام: نسرین
نام خانوادگی: عسگری
شماره تماس: 61119094(9821+)
پست الکترونیکی: Nasgary@ut. ac.ir

سوابق تحصیلی:
دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس  (1379 -1384)،
عنوان پایان نامه:  تحلیل پارامترهای سیستم موجودی در مدیریت زنجیره تأمین در حالت چندهدف
فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه تهران (1376-1378)،
عنوان پایان نامه:  بررسی مدل یک خریدارـ‌چند فروشنده با قیمت‌های متفاوت در سیستم مدیریت زنجیره عرضه
لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف  (1372-1376)

کتب تألیف‌شده (چاپ شده)
    * زنجیرانی فراهانی، رضا؛ عسگری، نسرین؛ "انبارداری و ذخیره‌سازی"، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1384

کتب ترجمه شده (چاپ شده)
    * زنجیرانی فراهانی، رضا؛ عسگری، نسرین؛ " تحقیق در عملیات: برنامه‌ریزی خطّی"، نوشته واین ال. وینستون، انتشارات ترمه، 1386
    * عسگری، نسرین؛ زنجیرانی فراهانی، رضا؛ "مدیریت زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی پیشرفته"، ویرایش اشتدلر و کیلگر، انتشارات ترمه، 1381
    * عسگری، نسرین؛ زنجیرانی فراهانی، رضا؛ "مدیریت زنجیره تأمین"، ویرایش اشتدلر و کیلگر، (ویرایش 2005)، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1385
    * زنجیرانی فراهانی، رضا؛ عسگری، نسرین؛ موفق‌پور، محمد؛"طرح‌ریزی واحدهای صنعتی"، نوشته هیراگو، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1385

کتب ویرایش شده (چاپ شده)
    * زنجیرانی فراهانی، رضا (مترجم)؛ طرح‌ریزی واحدهای صنعتی، نوشته تام‌کینز و همکاران، انتشارات ترمه، 1379

مقالات ژورنال ISI
  * Reza Zanjirani Farahani, Nasrin Asgari, Combination of MCDM and Covering Techniques in a Hierarchical Model for Facility Location: A Case Study, European Journal of Operational Research, 176 (2007) 1839-1858.
      
    * Reza Zanjirani Farahani, Zvi Drezner, Nasrin Asgari, Single Facility Location and Relocation Problem with Time-Dependent Weights and Discrete Planning Horizon, Annals of  OR (Special Volume devoted to "Recent Advances in Location Analysis"), 2007, to be appeared.

    * Morteza Pourakbar, Reza Zanjirani Farahani and Nasrin Asgari , A Joint Economic Lot-Size Model for an Integrated Supply Network Using Genetic Algorithm, Applied Mathematics and Computations, 189 (2007) 583-596.

مقالات ژورنال غیر ISI(مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
    * عسگری، نسرین؛ اقدسی، محمّد؛ "سیستم مدیریت زنجیره تأمین برای یک خریدار و چند فروشنده با قیمت‌های متفاوت"، مجله بین‌المللی علوم مهندسی علم و صنعت، شماره 7، جلد 17، زمستان 1385
    * عسگری، نسرین؛ زنجیرانی فراهانی، رضا؛ " ارائه راه‌کارهایی برای بقا SMEها در یک زنجیره تأمین"، پژوهش‌نامه بازرگانی، (ارسال و در مرحله داوری)

سایر مقالات ژورنال
* عسگری، نسرین؛ زنجیرانی فراهانی، رضا؛ "ساختار روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، MADM"، مجله صنایع، شماره 18
* عسگری، نسرین؛"مروری بر مفاهیم و ادبیات مدیریت زنجیره عرضه هماهنگ‌شده"، مجله صنایع، شماره 19


مقالات کنفرانس مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
    * عسگری، نسرین؛ اقدسی، محمد؛ "برنامه‌ریزی یکپارچه موجودی و حمل‌ونقل در مدیریت زنجیره تامین: مورد ایران‌خودرو"- 28 و 29 بهمن 83- اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین- تهران- ایران
    * Zanjirani Farahani, Reza; Asgari, Nasrin; “Multi Facility Location and Relocation Problem with Time Dependent Weights and Discrete Planning Horizon”, EURO/INFORMS Joint International Meeting, 6-10 July 2003, Istanbul-Turkey.  
          * Asgari, Nasrin; Zanjirani Farahani, Reza; “Inventory and Transportation Planning for Multi-Commodity in n-Supplier and One Buyer System: A Case Study”, EURO/INFORMS Joint International Meeting, 6-10 July 2003, Istanbul-Turkey.
    * Zanjirani Farahani, Reza; Asgari, Nasrin; “Combination MCDM, Covering and Partitioning in Location Problems: Case Study”, ICC&IE Conference, 11-13 August 2003, Limerick-Ireland.
            Zanjirani Farahani, Reza; Asgari, Nasrin; “Optimizing wheat storage and transportation system: A case study”, 3rd International Workshop in Supply Chain Management and Information Systems (SCM&IS), 6-8 July 2005, Thessaloniki, Greece
   
سایر مقالات کنفرانس
    * زنجیرانی فراهانی، رضا؛ عسگری، نسرین، "مکان‌یابی کارخانه تولید لامپ تصویر تلویزیون رنگی"، ششمین همایش مهندسی صنایع، اسفند 1377، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
    * زنجیرانی فراهانی، رضا؛ عسگری، نسرین، میاندوآبچی، الناز؛ "ارائه متدولوژی و دستاوردهای پروژه "مطالعه و ریشه یابی مشکلات لجستیکی فرآیند انتقال قطعات بین انبار و سالن تزیینات- مطالعه موردی: خودروسازی"، کنفرانس IT در صنعت خودرو، 20 خرداد 83، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

دوره‌ها و سمینارهای برگزارشده
·       سمینار "مکان‌یابی تسهیلات"، اداره لجستیک سپاه پاسداران، مرداد ماه 1377
·       سمینار "مدیریت زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی پیشرفته"، سازمان مدیریت صنعتی، اسفند ماه 1380
·       دوره "مدیریت زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی پیشرفته"، سازمان مدیریت صنعتی، دوره اختصاصی ایران خودرو، مرداد ماه 1381
·       دوره "مدیریت زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی پیشرفته"، سازمان مدیریت صنعتی، دوره اختصاصی سایپا، بهمن ماه 1381
·       دوره "مدیریت زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی پیشرفته"، سازمان مدیریت صنعتی، دوره مدیریت اجرایی، دی ماه 1381
 
سوابق اجرائی
·       کارشناس برنامه‌ریزی در امور آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس (از 14/5/1376 تا 31/4/1377)
·       کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها در شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) (از 10/5/1377 تا 1/10/1377)
·       مشاور در پروژه "مکان‌یابی مراکز پشتیبانی‌کننده، لجستیک سپاه پاسداران"، شهریور ماه 1377
·       کارشناس تصمیم‌گیری در پروژه "مکان‌یابی کارخانه تولید لامپ تصویر تلویزیون رنگی"، زمستان1377
·       سرپرست پروژه "مدل‌سازی زنجیره تدارک اقلام اداره آماد و پشتیبانی"، مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی، از دی ماه 1382 تا خرداد 1384
·       سرپرست پروژه "انبارداری و ذخیره‌سازی در لجستیک"، مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی، از دی ماه 1382 تا خرداد ماه 1383
·       کارشناس ارشد پروژه "بررسی و تعیین مکانیزمی برای تعیین نرخ حمل فرآورده‌های نفتی"، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از آبان ماه 1383 تاکنون
·       همکار در پروژة "مطالعه و ریشه‌یابی مشکلات فرآیند انتقال قطعات بین انبار و سالن تریم (مورد مطالعه: ایران خودرو)"، کلینیک همیار سیستم، زمستان 1382

بازدید : 15743

نماد اعتماد
logo-samandehi