دکتر قنبر محمدی الیاسی

دکتر قنبر محمدی الیاسی

نام: قنبر
نام خانوادگی: محمدی الیاسی

سوابق تحصیلی:
لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه تهران سال 1369-1373
فوق لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه تهران سال 1373-1376
دکتری مدیریت- گرایش سیستم ها از دانشگاه تهران سال 1377-1383

سوابق آموزشی:
1385، کارشناسی ارشد، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، دو واحد، دانشگاه تهران
1385، کارشناسی ارشد، نظریه ها و فرایند های ارتباطات در سازمان ها، ، دو واحد، دانشگاه تهران
1385، کارشناسی ارشد، مسائل اجرائی مدیریت ، دو واحد، دانشگاه تهران
1383، نیم سال اول، کارشناسی ارشد، مدیریت پیشرفته منابع انسانی، 2 واحدی، 2 واحد
1383، نیم سال اول، کارشناسی ارشد، برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، 3 واحدی، 3 واحد
1383، نیم سال اول، کارشناسی ارشد، تئوری های پیشرفته سازمان، 2 واحدی، 2 واحد
1383، نیم سال دوم، کارشناسی ارشد، تئوری های پیشرفته سازمان، 2 واحدی، 6 واحد
1383، نیم سال دوم، کارشناسی ارشد، مدیریت پیشرفته منابع انسانی، 2 واحدی، 6 واحد
1384، نیم سال اول، کارشناسی ارشد، تئوری های پیشرفته سازمان، 2 واحدی، 6 واحد
1384، نیم سال اول، کارشناسی ارشد، مدیریت پیشرفته منابع انسانی، 2 واحدی، 2 واحد
آموزش در خصوص مدیریت تحولات استراتژیک، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، بنگاههای کارآفرینی، نظریه های پیشرفته سازمان
آموزش در خصوص مدیریت تحولات استراتژیک، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، بنگاههای کارآفرینی، نظریه های پیشرفته سازمان

علائق سازمانی مشاوره­ای:
    *  مشاوره و فعا لیت در حوزه تخصصی منابع انسانی
    *  مشاوره و فعا لیت در حوزه تحول و کارآفرینی در بنگاههاپژوهش در زمینه : کارآفرینی، فرهنگ، منابع انسانی، نظریه پردازی

بازدید : 8934

نماد اعتماد
logo-samandehi