دانلود مقاله طراحی مدل آرمانی برنامه ریزی تولید


عنوان کامل مقاله:

 طراحی مدل آرمانی برنامه ریزی تولید برای شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی یزد

منبع:

نشریه علمی پژوهشی  دانش مدیریت پاییز 1385; 19(74)

نویسندگان:
مهرگان محمدرضا*,کاظمی عالیه,کامیاب مقدس امین
 
* گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 
 چکیده:
پویایی های حاکم بر محیط تجاری واحدهای تولیدی و تعدد عوامل موثر بر عملکرد آنها بر لزوم پرداختن به برنامه ریزی به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت مورد تاکید بوده است. در این میان برنامه ریزی تولید در شرکت های تولیدی از مهمترین ابزار موفقیت محسوب می شود. در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با استفاده از شیوه های تحقیق در عملیات، مدلی مناسب برای برنامه ریزی تولید در صنعت سیم و کابل ارایه داده شود به گونه ای که بتوان الگویی مناسب از ارتباطات منطقی بین عملیات را تدوین و به کمک آن مسوولین ذیربط را در امر برنامه ریزی آتی یاری نموده و باعث افزایش بهره وری شد. در این مقاله پس از آشنایی مختصر با برنامه ریزی تولید و تکنیک های آن و همچنین نحوه تولید کابل های مخابراتی مسی، با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی، برنامه ریزی تولید انجام خواهد شد.کد محصول : 1844
حجم : 258.12 کیلوبایت
بازدید : 10745
قیمت : 2000 تومان
خرید محصول
پیش فاکتور «مرجع علوم مدیریت ایران»
کد محصول 1844
نام محصول دانلود مقاله طراحی مدل آرمانی برنامه ریزی تولید
قیمت فقط 2000 تومان
مالیات و سایر هزینه ها صفر
مبلغ قابل پرداخت 2000 تومان
*** توصیه می کنیم قبل از ورود به درگاه پرداخت، راهنمای خرید را ملاحظه فرمایید.
ورود به درگاه پرداخت

نماد اعتماد