دانلود مقاله ظهور معنویت در سازمانها

عنوان کامل مقاله:
 ظهور معنویت در سازمانها: مفاهیم، تعاریف، پیش فرض ها و مدل مفهومی

منبع:

نشریه علمی پژوهشی فصلنامه علوم مدیریت ایران بهار 1386; 2(5)

نویسندگان:
عابدی جعفری حسن,رستگار عباس علی
 
 چکیده:
اصطلاح «معنویت در سازمان»، که زمانی واژه ای تابو قلمداد شده و بیشتر در ادبیات عامه پسند مطرح بود. امروزه در حال رخنه کردن در همه حوزه های مطالعاتی مدیریت و سازمان است. نبود تعاریف، مقیاس و روشهای شفاف و روشن، پراکندگی در برداشت و ادراک از معنویت در سازمان را ایجاد نموده است. در یک سنخ شناسی با ماهیت کثرت گرایی، معنویت در چهار نوع طبقه بندی شده است: دینی، غیر دینی، فرادینی و رازورزانه، که تعاریف، ساختارها و روشها برای معنویت در سازمان می تواند مبتنی بر هر یک از آنها باشد. از منظری دیگر معنویت در برگیرنده چهار نوع ارتباط است: ارتباط فرافردی، ارتباط درون فردی، ارتباط میان فردی و ارتباط برون فردی که هر یک از آنها با ابعاد وجودی انسان پیوند می خورد. هدف این مقاله دست یابی به یک چارچوب نسبتا جامع و قابل قبول از معنویت است که بتواند همه ابعاد وجودی انسان شامل؛ زیستی، اجتماعی، روانی و معنوی را در برگیرد. تاکید این مقاله بر نوع شناسی از سنخ معنویت فرادینی با رویکرد شناختی است که بر اساس آن مدل مفهومی تحقیق برای تمهید بستری جهت پژوهشهای آینده ترسیم شده است.
 
کلید واژه: معنویت، دین، معنویت فرادینی، معنویت در کار، سطوح معنویت در سازمان


 

 


کد محصول : 1912
حجم : 270.74 کیلوبایت
بازدید : 9781
قیمت : 2000 تومان
خرید محصول
پیش فاکتور «مرجع علوم مدیریت ایران»
کد محصول 1912
نام محصول دانلود مقاله ظهور معنویت در سازمانها
قیمت فقط 2000 تومان
مالیات و سایر هزینه ها صفر
مبلغ قابل پرداخت 2000 تومان
*** توصیه می کنیم قبل از ورود به درگاه پرداخت، راهنمای خرید را ملاحظه فرمایید.
ورود به درگاه پرداخت

نماد اعتماد