دیدگاه‌ های مدیر سامسونگ

ایجاد ثروت از شکست
همه افراد اشتباه می کنند حتی خود من، اما من سعی می کنم آن اشتباه را برای بار دوم تکرار نکنم. تنها در این صورت، انجام اشتباه مجاز است. اگر شما سخت کار کنید و بهترین تلاش خود را انجام دهید و اشتباه نیز داشته باشید، در این حالت حتی اگر خسارت ناشی از اشتباه شما زیاد باشد، شما را گناهکار نمی دانیم، ‌ اما تکرار همان اشتباه مجاز نخواهد بود. به محض اینکه این اشتباه رخ می دهد، پرونده ای کامل از آن باید تشکیل و نگهداری شود.
 
علل آن باید تجزیه و تحلیل شود. همه کارکنان « سامسونگ » باید از آن درس بگیرند. نباید یکی از کارکنان شرکت، ‌ اشتباهی را که یکی دیگر از کارکنان آن قبلاً‌ مرتکب شده است، تکرار کند.
من یک بار دیگر تأکید می کنم  که اشتباهات و شکست ها نباید مخفی نگه داشته شوند بلکه باید آن ها را افشا کرده و همه آنها را باید ثبت و نگهداری کرد تا برای بار دوم تکرار نشوند. اگر همه اشتباهات ثبت تجزیه و تحلیل شوند، حتی اگر بعضی از آنها بسیار بزرگ و مضحک هم باشند، شایسته تنبیه نیست، زیرا باثبت و نگهداری آنها به دارایی های « سامسونگ » اضافه شده است. ما باید همه خساراتی را که بابت اشتباه و شکست ایجاد میشوند، نوعی سرمایه گذاری برای موفقیت های آینده در نظر بگیریم. هر گونه تلاشی را که برای مخفی نگه داشتن واقعیت های نهفته در بطن اشتباهات صورت می گیرد، نباید فراموش کرد و بدون پاسخ (‌مجازات )‌ گذاشت. اگر ما از تکرار اشتباهات مشابه جلوگیری کنیم، موفقیت ما چند برابر خواهد شد.

نگهداری سوابق
سابقه طولانی یک شرکت بدون داشتن چشم اندازی مطبوع، قابل افتخار نیست، مهم ترین عامل تاریخ این است که سوابق مربوط به شکست ها و موقعیت ها تا چه اندازه خوب و روشن درطول زمان حفظ و نگهداری شده اند.
سامسونگ در نگهداری سوابق بی دقت بوده است. از حالا به بعد، هرفردی باید سوابق کارهای خود را نگهداری کند. اگر وقت کافی وجود ندارد، حداقل باید اطلاعات اساسی دست اول را ثبت و ضبط کنیم. اینها ارزشمندترین تاریخ و دارایی « سامسونگ » را تشکیل می دهند که به هیچ وجه به وسیله پول قابل خریداری نیستند.
ثبت و نگهداری شکست ها از ثبت موفقیت ها مهم تراست. این تنهایی راهی است که می توانیم به وسیله آن از تکرار اشتباهات جلوگیری کنیم.
وقتی پست افراد تغییر می کند، فردی که پستی را ترک می کند باید سوابقی را ایجاد کرده و به وسیله آن اطلاعات اساسی دست اول را در اختیار فرد جدید قرار دهد. گزارش جلسات از جلسه های مهم نیز باید در دسترس باشد. این تنها راهی است که می توانیم از ابتدای کار از بروز اشتباه جلوگیری کنیم. فرد جدیدی که پست او را تحویل گرفته، باید جزئیات سوابق قبلی را مطالعه کند و از آنها برای پیش بینی آینده سود ببرد. مهم نیست که اطلاعات چگونه است و چقدر ارزش دارد، مهم این است که فرد چگونه از آنها استفاده می کند.
وقتی از ثبت سوابق پرونده ها صحبت می کنیم معمولاً فکر ما فقط متوجه مدارک تایپ شده است. این اشتباهی بزرگ است. ضبط صوت و تصویر هم ابزارهای خوبی برای ثبت سوابق هستند. ما باید همه جلسات را ضبط کنیم. ما به وسیله گوش کردن نوارهای جلسه بعد از اتمام جلسه، می توانیم کیفیت تغییر و تحلیل ها را بهتر درک کنیم و از جزئیات فرایند تصمیم گیری آگاهی یابیم. این کار ما را قادر می سازد تا دقیق تر و عادلانه تر مشارکت افراد حاضر در جلسه را ارزیابی کنیم. ما در « سامسونگ »‌ باید از تمام وسایل ثبت و ضبط برای ثبت و نگهداری سوابق استفاده کنیم.

ورزش های سه گانه سامسونگ :‌ گلف، ‌ بیسبال و رگبی
من به عنوان رئیس سامسونگ، تک تک کارکنان شرکت را تشویق به انجام یکی از سه ورزش گلف، ‌ بیسبال و رگبی می کنم. هر کدام از این ورزش ها مشوق روحیه رقابتی است که در سامسونگ با آن روبه رو هستیم و هر کدام از آنها به ما کمک می کنند تا مهارت های مهمی را که تجارب لازم است، بیاموزیم.
به وسیله بازی گلف‌، ‌ مقررات و روش های انجام کار را می آموزیم. از طریق بیسبال می توانیم مفهوم ستاره بازی را بهتر درک کنیم و رگبی چگونه مبارزه را به ما می آموزد.
اولین گام در گلف، ‌ آموختن مقررات و روش های بسیار پیچیده انجام کار است. هیچ ورزش دیگری غیر از گلف وجود ندارد که کتاب ضخیمی از مقررات و روش ها داشته باشد.
بازیکن گلف می تواند منضبط و مقرراتی بودن را از ورزش گلف به کار خود منتقل کند.
دربازی بیسبال گرچه مهم است که هر یک از بازیکنان قادر باشند تصمیم های به موقع اتخاذ کنند، اما مهم تر این است که از دستورات مربی پیروی کنند. وجود بازیکنانی در حد ستاره (‌مانند پرتاب کننده و زننده )‌ برای بازی لازم است، ‌اما زمینه چینی و تمهیداتی که مربی اندیشیده است، بسیار مهم تر و حیاتی تر است. ما نیاز داریم که روحیه کچر را که تیم را آرام و بدون سروصدا و بدون دریافت و یا در خواست نورافکن به بازی هدایت می کند، فراگیریم.
رگبی یک بازی است که هیچ وقت به خاطر تغییرات شرایط آب و هوا تعطیل نمی شود. ما نیاز داریم که از بازیکنان رگبی روحیه مبارزه را فرا گیریم. روحیه مبارزه آنها شامل عزمی راسخ است که آنان را قادر می سازد در بدترین آب و هوا و در زمین گل و لای بازی کنند. همچنین دارای روحیه همکاری است که خودش را در زمانی که یک اسکرام شکل می گیرد، نشان می دهد.
ترویج و تشویق این سه بازی در سامسونگ به این معنی نیست که مخالف بازی های دیگر هستیم. این موضوع فقط به این معنی است که از طریق گلف، ‌ بیسبال و رگبی مطالب زیادی را می آموزیم. در بازی که شما مشغول آن می شوید، سعی کنید درمورد آنچه می توانید از بازی فرا بگیرید، ‌ فکر کنید و پایه اساس روح آن ورزش را به خاطر داشته باشید.

ما باید در دنیا حاضر باشیم

زمان آن فرا رسیده است که خودمان را جهانی کنیم. جهانی شدن در محیط تجاری امروزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این بسیار اساسی و مهم است که قادر به رقابت با شرکت های درجه اول دنیا باشیم. رقبای ما فقط در کره نیستند بلکه شرکت های خارجی مهمی رقبای ما هستند. دیگر شاگرد اول بودن در سطح ملی معنا و مفهومی ندارد. باید درها را باز کنیم. باید در ساختمان، اتاق و مهم تر از همه در فکرمان را باز کنیم به طوری که بتوانیم جهان را ببینیم. در غیر این صورت، شبیه جوانی گرفتار شده در چاهی گود هستیم که چاره ای جز نابودی نخواهیم داشت. برای کسب قدرت رقابت در سطح جهان، بسیار ضروری است که « قدرت آتش » فناوری خود را تقویت کنیم. باید از افراد متخصص و همچنین شرکت های دارای روش فنی، بیاموزیم. بسیار مهم است که از دوست و دشمن بیاموزیم.
هرگز نباید از آموختن از آنان شرمنده باشیم. ما باید با دقت به نصایح آنان گوش داده و براساس شعور خود قضاوت و تصمیم گیری کنیم.
مراقبت از کارکنان برای شرکت ها امری بسیار مهم است. بیست تا سی سال طول می کشد تا فردی ماهر تربیت شود. برای حفظ کارکنان ماهر و با تجربه نباید در خصوص هزینه صرفه جویی کرد. ما باید از تلاش های آنها حمایت کنیم. شرکت باید موقعیتی فراهم کند تا هر فردی در زمینه ای خاص متخصص و ورزیده شود. موفقیت های آینده شرکت، به افرادی بستگی خواهد داشت که بتوانند تغییرات را پیش بینی و برنامه های مقتضی را برای آینده تدوین کنند.

برگرفته از: پایگاه اطلاع‌‌رسانی نواندیشان صنعت ایران

بازدید : 3222

نماد اعتماد
logo-samandehi