آموزش مجازی کارآفرینی در روستاها

به همت موسسه کار و تامین اجتماعی انجام می‌پذیرد: آموزش مجازی کارآفرینی در روستاها

اشاره:
کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیـدگاه‌های مـخـتـلـف مـورد بـررسـی قرار گرفـته اسـت و هـمــه بـر ایـن بـاورنـد که کـارآفـریـنی (Entrepreneurship) موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی: تولید ثروت،   توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است.
در همین راستا، موسسه کار و تامین اجتماعی به عنوان ناظر دوره های آموزش کارآفرینی در سال 88  با برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری در تمامی استان ها، همزمان نیز ضمن حمایت از شرکت دهکده مجازی طوس در استان خراسان رضوی اقدام به برگزاری دوره های آموزش مجازی کارآفرینی در روستاهای این استان کرده است. این اقدام برای آموزش مجازی دوره های آموزش کارآفرینی، آن‌هم در روستاها بسیار ارزشمند است که انتظار می رود با دریـافـت بـازخــوردهـای مثبـت، گسترش یابد و به‌عنوان یک نمونه موفق قابـل پـیـاده شـدن در سراسـر کشور باشد. به منظور آشنایی هرچه بیشتر با چگونگی اجرای این دوره گفتگویی با سرکار خانم دولتی، ناظر این دوره انجام دادیم که در پی می‌آید:

1- اندیشه آموزش مجازی کارآفرینی از چه زمانی مطرح شد؟
آمـوزش های کارآفـرینی تـــا بــه امـــروز در دو ســطـح دانــشـگاهــی و غیر دانشگاهی برگزار شده است. آموزش کارآفرینی خارج از دانشگاه، با هدف آشنایی افراد و کمک به ایجاد کسب و کار برای آنها در قالب دوره‌های کوتاه مدت 72 ساعته مطرح ‌شد. این دوره‌ها که توسط موسسه کار و تامین اجتماعی برگـزار می‌شود عمـوماً در شهر‌ها و مراکزی برگزار می‌گردد که امکان تشکیل کلاس و حضور افراد در آنها می باشد. ساکنین روستا ها و افرادی که در شهرستانهای کوچک زندگی می کردند (روسـتا‌هـای زیـر ده هزار نفر) به دلیل پراکندگی جغرافیایی و عدم وجود امـکانات بـرگزاری کـلاس و اساتید مورد نیاز با وجود تلاش زیـاد موسسه کار و تامین اجتماعی دسترسی کمتری به این دوره‌ها داشتند.
لذا با توجه به برگزاری دوره‌های  مجازی در سایر رشته‌ها  اجرای طرح آموزش‌های مجازی کـارآفریـنـی در روسـتاهـای خـراسـان رضـوی پیشنهاد و پس از چندین جلسه کار کارشناسی و بررسی نهایی  امکان اجرای آن فراهم گردید و قرار شد این طرح به عنوان یک طرح پایلوت اجرا شود.

2- چه دلیلی باعث شده است تا خراسان رضوی برای پایلوت انتخاب شود؟
با توجه به زیر ساخت های فنی ( دفاتر ICT)  که در خراسان رضوی می باشد و همچنین بررسی کامل محیط توسط مجری طرح، این استان به عنوان محل اجرای طرح پایلوت انتخاب گردید.

3- محتوای مطالب آموزش مجازی را چه شرکتی تهیه کرد و چه نظارتی بر آن صورت گرفته است؟
سرفصل دوره آموزش کارآفرینی به صورت کاملا استاندارد شده توسط موسسه کار و تامین اجتماعی تصویب و به مجری طرح ابلاغ گردید علاوه براین، بستـه آموزشی کارآفریـنـی گـام به گام به عنوان مرجـع اصلی این دوره هـا انـتخاب شد و در نهایت، مجری با کمـک اساتید و تیم کاری خود این دوره را طراحی کردند و در پایان محتوای تولید شده توسط اینجانب به دقت بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

4- چه تعداد از روستا ها تحت پوشش این طرح قرار گرفتند؟
تعداد 31 روستا در دو شهرستان فریمان و چناران در خراسان رضوی تـحـت پـوشـش ایــن طــرح قرار گرفتند. اکـثـر ایـن روسـتـاها در مــنـاطـق مـحـروم استان قرار گرفته‌اند.

5- در این دوره چند نفر آموزش دیدند؟
برنامه ریزی انجام شده در این طرح برای آموزش 300 نفر بود اما به دلیل استقبال بالای مردم مناطق اجرای پروژه و مساعدت مجری طرح، عملا 401 نفر تحت آموزش این طرح قرار گرفتند.

6- آیا اثرات این آموزش‌ها را تا کنون بررسی کرده اید؟
پیرو گزارش‌های دریافتی طرح، مـتوجه شدیم که از اولیـن روزهای شـروع دوره آمـوزشی تعدادی از افـراد به طراحی و بررسی زمینه های ایجاد یک کسـب و کار کوچک اقـدام نـمـوده اند. کمک بــزرگـان و اسـتـفــاده از امکانات موجود در روستا بـه عـنـوان ویـژگی‌هـای اصـلـی در این تفـکر مطـرح بــوده اسـت. در جـریان بازدید این دوره‌ها آنچه مسلم بود ارائـه ایـن دوره‌هـای آموزشـی باعـث شده بود تا هر نفـر احـسـاس کند می تواند برای خود یک کسب و کار جدید ایجاد نماید.
اسـتـقـبـال خـانـم‌هـای روستایی به عنوان یکی از نکات جالب توجه این طرح بود. در گزارش این بازدید مشخص گردید در صورتی که حمایت‌های مالی از طرح های این فراگیران صورت گیرد می توان شاهد ایجاد و تولد شغل‌هایی نو در این مناطق بود. هر یک از فراگیران این دوره‌ها در ذهن خود ایده نو و کسب و کاری نوین را پرورش داده بودند. بعضی حتی سراغ مجوز نیز رفته بودند.
در نهایت می‌توان چنین بیان کرد که آموزش‌هایی که به این صورت ارائه گردیده باعث روشن شدن ذهن و حرکت مردم ساکن این روستا ها شده است.

7- چه پیامی مبنی بر رضایت یا عدم رضایت از این طرح تا کنون دریافت کرده‌اید؟
نظر سنجی های انجام شده از فراگیران حاوی اطلاعات زیر می باشد:
80 درصد افراد از این دوره های اعلام رضایت زیاد کرده اند، همچنین فراگیران به مفید بودن و قابل استفاده بودن دوره تاکید کرده اند. نمودارهای استخراج شده نیز این آمار را تایید می کند.

8- آینده این طرح را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟
این طرح به دلیل ویژگیهای خاص محیط اجرا و ابزار های بکار گرفته شده به عنوان یک راه کار ویژه و منحصر به فرد برای آموزش افراد در نقاط دور افتاده که امکان ارائه آموزش حضوری به آنها نمی باشد مطرح است.
 پس از اجرای موفقیت آمیز طرح پایلوت برای ما مشخص گردید که استفاده از این شیوه آموزشی به صورت 100درصد امکان‌پذیر می‌باشد. در این راستا فعالیت و همکاری شرکت دهکده مجازی ره آموز طوس در مشهد بسیار ارزشمند و ستودنی بود.
حضور مجری طرح یا نماینده وی در روستا ها باعث اجرای درست پروژه و حذف تمامی موانع احتمالی گردید. زمان‌بندی دقیق و داشتن برنامه‌ریزی روزانه در اجرای طرح برای تمامی تیم کاری در این پروژه بسیار مناسب و جالب بود.

9- همکاری مقامات محلی در اجرای این طرح را چگونه ارزیابی می کنید؟
در اجــرای ایــن پــروژه فـرمـانـدار مـحـتـرم شهرستان‌ مـورد نـظـر و شـرکـت مخـابــرات خـراســان رضـــــوی بـخصـوص مسـئـولین دفـاتر ICT روسـتـایـی زحــمــات زیـــــادی کشیدند که در ایـنـجــا قـدردانــی و تـشـکــر موسسه کار و تــامــین اجـتـماعی تقدیـم این عــزیــزان می شود.
موسسه کار و تامین اجتماعی در حال بررسی دقیق نتایج حاصله از این طرح برای سراسری کردن آن در کل کشور می باشد.

10- سخن آخر شما:
امید است نتایج حاصل از اجرای این پروژه فتح البابی باشد جهت ارائه دوره های آموزشی بعدی به صورت مجازی. ارائه دوره های مجازی به دلیل نبود محدودیت مکانی و زمانی برای استفاده از آنها برای روستا‌ها بسیار مفید است.
گفتگو: حبیب بابایی

منبع:
بازارکار

بازدید : 5918

نماد اعتماد
logo-samandehi