شکست یعنی من باید بیشتر تلاش کنم

گفتند: شکست خوردی، یعنی تو یک انسان در هم شکسته ای!

گفتم: نه ! شکست یعنی من هنوز موفق نشده ام.

 

گفتند:
شکست خوردی، یعنی تو هیچ کاری نکرده ای.

گفتم: نه! شکست یعنی من هنوز چیزی یاد نگرفته ام.

 

گفتند:
شکست خوردی، یعنی تو یک آدم احمق بودی.

گفتم: نه! شکست یعنی من به اندازه کافی جرات و جسارت داشته ام.

 

گفتند:
شکست خوردی، یعنی تو دیگر به آن نمی رسی.

گفتم: نه شکست یعنی می باید از راهی دیگر به سوی هدفم حرکت کنم.

 

گفتند:
شکست خوردی، یعنی تو حقیر و نادان هستی

گفتم: شکست یعنی من هنوز کامل نیستم.

 

گفتند:
شکست خوردی، یعنی تو زندگیت را تلف کردی.

گفتم: نه! شکست یعنی من بهانه ای برای شروع کردن دارم.

 

گفتند:
شکست خوردی، یعنی تو دیگر باید تسلیم شوی!

گفتم: نه! شکست یعنی من باید بیشتر تلاش کنم.

منبع:
وبلاگ جوانه

بازدید : 3026

نماد اعتماد
logo-samandehi