عکس: تبلیغ جالب و تأثیرگذار کمربند ایمنی در آلمان


یک تبلیغ در رابطه با بستن کمربند در آلمان که به شهروندان یادآوری می‌کند که اگر آن نوار مورب را بر روی بدن خود استفاده نکنند، ممکن است بازماندگانشان مجبور شوند که آن را در کنار عکسشان به کار برند.

منبع: ایستگاه مطالب

بازدید : 5257