ابزارهای بازاریابی پارتیزانی


لوینسون مهمترین مطلبی را که هر بازاریاب باید در مورد حرفه خود بداند، در 16 راز خلاصه کرده است. در صورت انجام دادن این 16 راز، حتما کسب وکار شما موفق تر از رقبایتان خواهد شد.

 Investment  -1   سرمایه گذاری
 پولهایتان را در کجا سرمایه گذاری می کنید؟
 پیام : بر روی آموزش سرمایه گذاری کنید. توسعه قابلیت های فردی یکی از 5 فرمان پیتر سنگه در کتاب پنجمین فرمان است.

Commitment  -2  تعهد
 به چه چیزی تعهد دارید؟ و به چه چیزی تعهد ندارید؟
 پیام : به چه چیزی تعهد دارید که باعث شکست شماست و باید آن را رها کنید مانند اصرار بر ادامه فعالیت در انتهای منحنی عمر محصول و به چه چیزی تعهد ندارید که باعث شکست شماست مانند هزینه انسانی 2 دانستن نیروی انسانی متخصص

Consistency -3  استواری
آیا برنامه بازاریابی دارید؟ و به آن متعهد می باشید؟ آیا برای تغییر برنامه وسوسه می شوید؟ آیا
مردم به عقاید و پیام های شما اعتماد دارند؟
 پیام : برنامه داشته باشید و به آن پایبند باشید.

Confident  -4   دلگرمی
 چه چیزی باعث دلگرمی مشتریان است؟ اعتماد به شما، قیمت پائین تر، خدمات بیشتر و بهتر،
کیفیت بالاتر، افتخار به انتخاب خود و...
 پیام : اگر باعث دلگرمی مشتریان نباشید دلسرد می شوید

Patient  -5  سعه صدر و بردباری
 تا چه حد در جهت ایجاد رابطه مستحکم، مدارا می کنید؟
 پیام : در جهت ایجاد رابطه محکم با مشتریان، پرسنل، تأمین کنندگان مواد اولیه و... مدارا
کنید.

Assortment  -6  دسته بندی
 آیا افراد چریک را دسته بندی کرده اید؟
 پیام : با افراد حرفه ای کار کنید کارکردن با افراد غیر حرفه ای در کوتاه مدت ارزان ولی در
بلند مدت، گران تمام می شود

Convenient  -7  راحتی
 آیا با مشتریان خود راحت می باشید؟ و برای آنها نیز معامله با شما راحت است؟
 پیام : مناسبات اجتماعی خود را ساده کنید

Subsequent  -8  پس آیند و عواقب
 بازاریابی در کجاست؟ قبل، حین یا بعد از فروش؟آیا آ نها مشتریان دیگری را برای شما
می فرستند؟
 پیام : عملکرد شما هنگامی مثبت خواهد بود که به وعده هایتان عمل کرده و مشتری نیز از شما
راضی بوده و شما را به دیگران معرفی کند.

Amazement -9  حیرت
 آیا شما بهترین می باشید؟ یا بدترین ؟ چه پیشنهادی برای بهترین شدن دارید؟
 پیام : تنها بهترین ها پایادارند.

Measurement  -10  اندازه گیری
چه چیزی را اندازه گیری می کنید؟ صدای مشتری را در کجا می شنوید؟ چگونه بودجه
بازاریابی خود را 5 درصد کاهش می دهید؟
 پیام : عملکرد سیستم بازاریابی در افزایش رضایت مشتریان است و نه هزینه های بازاریابی.
یکی از انواع هزینه های بی مورد در زمانی که با بازار کسب و کار هماهنگ نمی باشیم هزینه
های بازاریابی است.

Involvement  -11  درگیری
 در چه فعالیتهای درگیر می شوید؟ در چه فعالیتهایی درگیر نمی شوید؟ آیا به حرفهای مشتریان
گوش می کنید؟ وبا رگ و پی خود آنها را درک می کنید؟
 پیام : درگیری ذهنی، تفکر بر موضوعی خاص است. تفکر و درگیری ذهنی باید در زمینه هایی
باشد که بر رضایت مشتریان تأثیر دارد. اگر مشتریان ناراضی باشند نه تنها محصولات ما را به
دیگران توصیه نمی کنند بلکه ممکن است تصور منفی نیز ایجاد کنند.

Dependent  -12  وابستگی
 چگونه یک شبکه بازاریابی را طراحی می کنید؟
 پیام : یک شبکه بازاریابی بطوریکه افراد شبکه به یکدیگر وابسته باشند طراحی کنید.

Armament  -13  تسلیحات
 به چه سلاحی مجهز می باشید؟
 پیام : به تکنولوژی روز مجهز باشید نظیر وب سایت و...

Consent -14  رضایت
 چه چیزی رضایت مشتریان را تأمین می کند؟ چه چیزی باعث نارضایتی مشتریان است؟ آیا تا
به حال این موضوع را بررسی کرده اید؟
 پیام : رضایت مشتریان را بصورت سیستماتیک و علمی اندازه گیری کنید. اندازه گیری رضایت
مشتری نقاط قوت و ضعف را آشکار کرده و از سرمایه گذاری بر جنبه هایی بر رضایت مشتری
تأثیری ندارند جلوگیری می کند.

Content  -15  محتوی
 جذابیت در ارتباطات چیست؟
 پیام : ارتباطات بازاریابی جذاب در تبلیغات و فروشندگی متجلی می شود.

Augment  -16  تکامل
 فعالیتهای زائد در فعالیتهای بازاریابی چیست؟ فعالیتهای مفید در فعالیتهای بازاریابی چیست؟
چگونه فعالیتهای بازاریابی خود را تکمیل می کنید؟
 پیام : با حذف فعالیتهای زائد و اضافه نمودن فعالیتهای مفید، فعالیتهای بازاریابی خود را تکمیل
کنید.

این رموز در واقع ابزاری برای بازاریابی پارتیزانی هستند و با بکارگیری این رموز ساده یک شرکت می تواند در زمینه بازاریابی موفق شود.            

آیا بازاریابی پارتیزانی یک روش خوب برای بازاریابی است؟ 

زمانی که بازاریابی پارتیزانی به خوبی طراحی شود، در اغلب موارد می تواند مفید باشد، اگرچه، بخش سخت کار، انجام تحقیقات درست و یافتن اطلاعات دقیق در این زمینه است. بازاریابی پارتیزانی مثمر ثمر نخواهد بود، در صورتی که شما بر هدف های اصلی تمرکز نداشته باشید و بر اساس یک فرکانس مناسب و با استفاده از ابزارهای مناسب به عرضه پیام های درست و مناسب نپردازید. در غیر این صورت، فرد به دنبال جنبه منفی بازاریابی پارتیزانی خواهد بود و تلاش های نامطلوبی نیز برای جلب مصرف کنندگان در رقابت های موجود صورت خواهد گرفت.

تهیه و تنظیم: حمیدرضا ابوالفضلی

بازدید : 3383

نماد اعتماد
logo-samandehi