مقدمه ای بر بازاریابی و تجارت الکترونیک


هزاره سوم یا عصر دیجیتال تغییرات شگرفی را در حوزه های مختلف به ویژه در زمینه کسب و کار و تجارت به وجود آورده است. فناوری اطلاعات با تاثیر بر اقتصاد جهان، تغییرات همه جانبه ای را موجب شده است.

جهانی شدن و مقررات زدایی، تاکید بر سازمان های افقی، فرایند محوری به جای وظیفه محوری، استفاده از تفکر IT در تولید و خدمات، افزایش فشار در کاهش زمان حضور در بازار، افزایش قدرت چانه زنی مشتریان، گسترش کانال های جدید توزیع، توسعه و بکارگیری مفهوم مدیریت روابط با مشتری در سازمان ها، از مهم ترین این تاثیرات سشکلی و ماهوی در تجارت به شیوه سنتی پدید آورده است که به طور کلی رویکردهای جدیدی را طلب می کند.

لذا در اینجا و در صفحات بعد، با اشاره ای به ادبیات و مفهوم تجارت و بازاریابی الکترونیکی، به کارکردها و تاثیرات آن در کسب وکارهای امروزی می پردازیم.

تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی از سوی صاحبنظران به طرق مختلف تعریف گشته. کولچیا (کولچیا، 2000)، تفاوت در تعاریف تجارت الکترونیکی را ناشی از دو علت می داند :
الف ) تفاوت فعالیت ها و نوع مبادلات موجود در تعریف،
ب ) زیرساختار ارتباطی ای که فعالیت ها و مبادلات از آن طریق انجام می شود.
 
تعریف تجارت الکترونیکی :
چافی (چافی 2002و ص6) تجارت الکترونیکی را خرید و فروش از طریق اینترنت می داند. سازمان oecd آن را بدین صورت تعریف می کند " تجارت الکترونیکی مبادله الکترونیکی است که خرید یا فروش کالاها و خدمات بین شرکت ها، افراد، دولتها و سایر بخش های عمومی و خصوصی را شامل می گردد و از طریق شبکه های رایانه ای هدایت می شود.

صاحب نظر دیگری این مفهوم را از 4 دیدگاه تعریف می کند (هیراستو. 2000) :
1. دیدگاه ارتباطات : در این دیدگاه تجارت الکترونیکی یعنی انتقال اطلاعات، کالاها، خدمات یا پرداخت وجه توسط ابزار الکترونیکی
2. دیدگاه فرایند کسب و کار : از این دیدگاه تجارت الکترونیکی یعنی کاربرد فناوری جهت خودکار کردن مبادلات و جریان های تجاری
3. دیدگاه خدماتی : تجارت الکترونیکی ابزاری است که به صورت همزمان باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت و کیفیت انتقال خدمات می شود .
4. دیدگاه برخط : طبق این دیدگاه تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و محصولات بهنگام.

همانطور که ملاحظه می گردد تمامی تعاریف در دو مورد با یکدیگر اشتراک دارند :
1. در همه تعاریف به فرایند خرید و فروش یا مبادله توجه می شود
2. در همه تعاریف استفاده از نوعی ابزار الکترونیکی مدنظر است.

تهیه و تنظیم: ندا برجی

بازدید : 9787

نماد اعتماد
logo-samandehi