تفاوت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی


یکی از واژه های رایج در عصر اطلاعات اصطلاح کسب و کار الکترونیکی است که با واژه تجارت الکترونیکی متفاوت است اگرچه در بسیاری از متون مربوط این دو واژه با یکدیگر مربتط در نظر گرفته شده اند.

کاسیدی (2002. 3) بیان می کنند که کسب و کار الکترونیکی مفهومی فراتر از تجارت الکترونیکی را بیان می کند به عبارت دیگر می توان تجارت اکترونیکی را زیرمجموعه کسب و کار الکترونیکی در نظر گرفت. کسب و کار الکترونیکی از فناوری اینترنت برای بهبود تمامی فرایندهای کسب و کار و فعالیت های درون شرکت و فعالیت ی مرتبط با ذی نفعان شرکت استفده می کند.

کسب و کار الکترونیکی یکپارچگی افرد، فرایندها و فناوری برای اداره شرکت است در حالیکه تجارت الکترونیکی صرفا خرید و فروش را شامل می شود و سایر فرایندها را دربرنمی گیرد. در تجارت الکترونیکی یک فرد (مشتری) از راه دور به خدمات، کالاها و اطلاعات دسترسی پیدا میکند.

تهیه و تنظیم: ندا برجی

بازدید : 12673

نماد اعتماد
logo-samandehi