چرخه بازاریابی دیجیتالی


کایزر کوفسکی و همکاران چرخه بازاریابی دیجیتالی را در قالب 5 مرحله زیر بیان می کنند :

1.     جذب : در این مرحله شرکت به دنبال جذب مشتریان برای مراجعه به وب سایت و خرید از شرکت است

2.     درگیر کردن : در این مرحله شرکت درصدد کسب مشتریان در فرایند خرید از شرکت است

3.     حفظ : در این مرحله شرکت به دنبال حفظ مشتری برای ایجاد وفاداری و مراجعه مجدد به شرکت و وب سایت خود است.

4.     یادگیری : در این مرحله شرکت با کسب اطلاعاتی از مشتری نسبت به وی دانش و اطلاعات جدیدی کسب می کند.

5.     ارتباط : در این مرحله شرکت از طریق اینترنت و وب سایت خود سعی در ایجاد و حفظ ارتباط دایمی با مشتریانش دارد.

تهیه و تنظیم: ندا برجی

بازدید : 6772

نماد اعتماد
logo-samandehi