اهداف بازاریابی اینترنتی


شرکت ها از به کارگیری بازاریابی اینترنتی 6 هدف عمده را دنبال می کنند :

1.     اهداف هزینه گرا : یک سازمان ممکن است با هدف کاهش هزینه ها از بازاریابی اینترنتی استفاده کند. اینترنت به دلیل کاهش هزینه های مبادله و توزیع ( درمورد کالاهایی مثل انواع نرم افزار) می تواند هزینه ها را به نحو قابل توجهی کاهش دهد. مثال : هدف : کاهش 10 درصدی هزینه چاپ بروشور

2.     اهداف فروش گرا : اهداف فروش گرا اینترنت را بعنوان یک کانال خرده فروشی و توزیع تلقی می کند. بعضی از کالاها و خدمات به دلیل ماهیت خاصی از قابلیت فروش اینترنتی برخوردارند. این نوع هدف بیشتر در B2B رایج است. هدف فروش X ریال یا X واحد محصول خاص جزء اهداف فروش محور محسوب می شود.

3.     اهداف تغییر رفتاری : برای بعضی از سازمان ها دستیابی به اثربخشی و کارایی در گرو انتقال فعالیت های کلیدی آن ها به اینترنت است. در بسیاری از موارد تحقق این هدف شامل تغییر رفتار فعلی مشتریان است تا آن را به استفاده از اینترنت متمایل ساخته، امکان تحقق اهداف شرکت را فراهم سازد. بعنوان نمونه افزایش سهم مبادلات اینترنتی به میزان 10 درصد می تواند جزء اهداف تغییر رفتاری باشد.

4.     اهداف انتشار اطلاعات : انتشار اطلاعات با کالاها و خدمات رابطه بسیار نزدیکی دارد. شرکت ها گاهی اوقات جهت تحقق اهداف خود اقدام به انتشار اطلاعاتی می کند که مشتریان به آن ها تمایل دارند. برای نمونه مشارکت فعال جوامع الکترونیکی به میزان 20 درصد طی سه ماه جزء اهداف انتشار اطلاعات است.

5.     اهداف ترفیعی : اغلب وب سایت ها هدف ارتباطی و ترفیعی را دنبال می کنند. رسیدن به نرخ 25 درصد پاسخگویی به نامه های الکترونیکی در مورد محصول جدید یک هدف ترفیعی است.

6.     اهداف سرگرمی : ارائه ابزارها و بازی های سرگرم کننده جزء ضمائم فعالیت های ترفیعی است و شرکت از این طریق رضایت مشتری خود را افزایش می دهد.

تهیه و تنظیم: ندا برجی

بازدید : 10098

نماد اعتماد
logo-samandehi