برنامه ریزی بازاریابی اینترنتی


شرکتها در صورتی که بخواهند در تجارت الکترونیکی و سیستم تجاری شدیدا رقابتی ادامه حیات داده, مزیتهای رقابتی خود را حفظ و تقویت کنند و یا مزایای رقابتی جدیدی را به دست آورند باید علاوه بر طراحی یک استراتژی جامع در حوزه کسب و کار الکترونیکی جهت تحقق اهداف آن استراتژی, برنامه بازاریابی اینترنتی و الکترونیکی خود را مشخص نمایند.

برنامه بازاریابی الکترونیکی هر شرکتی باید بر اساس اهداف کلان استراتژی کسب و کار الکترونیکی استوار باشد.

1- موقعیت : شرکت در این مرحله باید به تجزیه و تحلیل موقعیت خود در بازار، وضعیت رقبا، سهم بازار خود، روندهای بازار و تجزیه و تحلیل SWOT بپردازد و نسبت به جایگاه فعلی خود آگاهی یابد. این مرحله به این سوال که شرکت  اکنون در کجا قرار دارد پاسخ می دهد.

2- اهداف : در این مرحله شرکت باید بر اساس تجزیه و تحلیل های انجام شده در مرحله قبلی و سنجش فرصت ها، تهدیدها، نقاط ضعف و قوت خود و توجه به برنامه های آتی رقبا، اهداف بازاریابی الکترونیکی را مشخص کند. هدف این مرحله پاسخگویی به این سوال است که شرکت قصد دارد در آینده در کجا قرار بگیرد ؟

3- استراتژی : در این مرحله شرکت برای رسیدن به اهداف مورد نظر در برنامه بازاریابی الکترونیکی خود و بر اساس اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل های رقبا، محیط و شناخت ضعف و قوت های خود چگونگی دستیابی به اهداف را مشخص می کند. روش رسیدن به اهداف مورد نظر تحت عنوان استراتژی بیان می شود. در این مرحله به این سوال جواب داده می شود که شرکت چگونه به وضعیت مطلوب در آینده دست میابد.

4- تاکتیکها : تاکتیک جزئی تر از استراتژی و یک برنامه عملیاتی خاص است. که بطور مفصل تشریح می کند که یک استراتژی چگونه، کی و کجا باید به مرحله عمل دربیاید. تاکتیکها از نظر حوزه و افق زمانی از استراتژی محدودترند و پل ارتباطی تدوین و اجرای استراتژی تلقی می شوند. دراین مرحله، شرکت از طریق تعیین تاکتیک های مورد نیاز چگونگی اجرای استراتژی انتخابی را مشخص می کند. این مرحله مشخص کننده این سوال است که شرکت دقیقا چگونه قصد رسیدن به وضعیت مطلوب را دارد ؟

5- اقدامات : در این مرحله شرکت مشخص می کند که برنامه آن برای انجام تاکتیکها چیست ؟ مرحله اقدامات با اجرای استراتژی معادل و مترادف است.

6- کنترل : در مرحله کنترل شرکت باید به کارگیری معیارهای ارزیابی و انجام حسابرسی های مدیریت مالی، تولید و بازاریابی میزان تحقق و انحرافات مالی را مشخص کند 

برنامه ریزی بازاریابی الکترونیکی به صورت یک چرخه مداوما تکرار می شود.

تهیه و تنظیم: ندا برجی

بازدید : 6861

نماد اعتماد
logo-samandehi