چهار P خلاقیت و نوآوری ( آمیخته خلاقیت و نوآوری )


این چهار ‌P عبارتند از محصول، امکانات، فرایند، و خلاقیت فردی و گروهی.
اگر شرکت یا سازمان در جهت افزایش سطح نواوری خود گام برندارد قادر نخواهد بود از عهده ده چالش راهبردی ذکر شده در بالا بر آید.


هماهنگی چهار P  با خلاقیت و نوآوری 
خلاقیت را میتوان هم از طریق فنون و هم از طریق افزایش خلاقیت فردی و گروهی افزایش داد. اگر این امور در فرهنگ مناسب سازمانی رخ دهد حاصل آن نوآوری خواهد بود.

محصول
نتیجه فرایند خلق یا نوآوری است و میتواند یک شیئ فیزیکی، خدمت، و یا اررتقای هر یک از اینها، یک فرایند برای افزایش اثر بخشی و یا کارائی، یک روش نوآورانه تر بازاریابی یا روش بهتر مدیریت باشد. و محصول برای اینکه یک خلاقیت واقعی باشد باید داری ارزش باشد.
چگونه میتوان فهمید که یک چیز داری ارزش قابل ملاحضه ای است. ؟
گاهی به وسیله تجزیه و تحلیل، گاهی به وسیله درک مستقیم و شهود. ارزش یک امر نسبی است که هم به سیستمهای ارزشی شخص یا سازمان ارزیاب و هم به زمانی که خلاقیت صورت میگیرد بستگی دارد.

امکانات
برای روی دادن نوآوری باید امکانات لازم برای خلاقیت و نوآوری وجود داشته باشد. اگر در شرایط مطلوبی به سر نبرید هر قدر هم که دارای استعداد خلاق باشید و هر قدر هم از که دارای استعداد خلاق باشید قادر به خلق نوآوری نخواهید بود. تا فرهنک سازمانی با گسترده ترین معنا از آن حمایت نکند خلاقیت رویی نخواهد داد. و شواهد نشان میدهد که نوآوری سازمان ازمدیریت دقیق سازمانی نشات میگیرد. که این موضوع را میتوان از مدیریت هفت S سازمانی به خوبی درک کرد.

فرایند
تکنیکهای متعددی را می توان برای افزایش خلاقیت حل مسئله در یک سازمان بکار برد. این فرایند ها در جهت افزایش خلاقیت ها در تمام مراحل فرایند حل مسئله سوق دارند.

خلاقیت فردی و گروهی
افزایش خلاقیت فردی تلاش دوجانبه ای را می طلبد:افزایش استفاده از نیمکره سمت راست مغز (در مورد ادمهای چپ دست نیمکره سمت چپ ) به منظور بالا بردن شهود و درک مستقیم و رها سازی خود از قید وبندهای اجتماعی بودن که خلاقیت را محدود کرده است.


منبع: کتاب 101 تکنیک حل خلاق مسئله، (راهنمای اندیشه نو برای کسب و کار)
تالیف : جیمز هیگینز، ترجمه : محمود احمدپور داریانی

بازدید : 8263

نماد اعتماد
logo-samandehi