تکنیک های خلاق برای تحلیل محیط

1) مقایسه نسبت به دیگران
شرکت ها برای شناسایی مسائل بالقوه به الگوبرداری به صورتی که توسط شرکت زیراکس خلق شده, همراه بانسخه جنرال الکتریک معروف به رویه های برتر روی آورده اند. از نتایج این مقایسه ها برای ایجاد تغییر و به عنوان اهداف بهبود استفاده می شود. پیتر جانسون یک ابر رقیب خیالی خلق کرد و مورد مقایسه قرار داد. شرکت های دیگر ابر رقیب مرکب را خلق می کنند و رویه های برتر را در زمینه های مختلف دریافت و آنها را ترکیب می کنند.

2) به کارگیری پیشگویان ومشاوران
آینده نگران و پیشگویان ودیگر مشاوران وجود دارند که می توانند راهنمای شما باشند. اغلب چشم انداز و افق تازه ای را برای شما باز می کنند. برای مثال ممکن است جنگل را برای درختانش ببینند کاری که فردی که نزدیک به این شرایط است ممکن است قادر به انجام آن نباشد.

3) کنترل علایم ضعیف
یک تکنیک برنامه ریزی راهبردی استاندارد نشان دادن توچه دقیق به علایم و سیگنال های ضعیف در بازار است پیشگویی کننده ها, خدمات جداسازی وشبکه ها می توانند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما بگذارند. حضور در سمینارها می تواندنقش مشابهی را ایفا کند. دو تن از سازندگان مستغلات تصمیم گرفتند دارایی های مستغلاتی قابل توچه خود را به دلیل مشاهده نشانه های ضعیف قبل از رکود بین سال های 92-90 به فروش برسانند از مبالغ حاصل ازفروش برای خرید اموال ورشکسته و از ارزش افتاده در بازار استفاده کردند.

4) جست و جوی فرصت
جست وجوی فعالانه برا فرصت ها می تواند به کشف موقعیت های جدید و کاربردهای جدید دانش امروزی منجر شود.


منبع: کتاب 101 تکنیک حل خلاق مسئله، (راهنمای اندیشه نو برای کسب و کار)
تالیف : جیمز هیگینز، ترجمه : محمود احمدپور داریانی

 

بازدید : 8325