اهمیت و ضرورت برنامه ریزی استراتژیک یا جامع

سازمانها با برنامه ریزی استراتژیک بهتر کار می کنند.

سازمانها با برنامه ریزی استراتژیک بهتر می توانند نسبت به محیط خود واکنش هایی متناسب نشان دهند.

برنامه ریزی استراتژیک سازمان را با یک استراتژی واحد با استفاده از هدف های روشن هماهنگ می سازد.

به طور کلی و از عوامل مهم می توان تغییر و تحولات فناورانه، اجتماعی و سیاسی، پیچیده شدن محیط خارجی سازمان، ارتباط گسترده و متعدد سازمان با محیط و وسعت  و گسترش اغلب برنامه ها و طویل المدت بودن آنها  را بر شمرد که باعث ضرورت و اجتناب نا پذیر بودن برنامه جامع شده است.

منبع: کتاب مدیریت عمومی، دکتر سید مهدی الوانی

تهیه و تنظیم: طاهره قربانزاده فاراب

بازدید : 17601

نماد اعتماد
logo-samandehi